Valberedningen informerar

Årets golfsäsong är snart slut, då börjar valberedningens. I klubbens valberedning sitter Lars-Göran Almgren (ordf), Christina Bredin, Mayvor Wilson och Peter Karlsson.

Vi är valda av årsmötet för att ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och andra förtroendeuppdrag.

Har du förslag på personer, du själv eller andra, som skulle passa in så hör gärna av dig till någon av oss.

Surahammars GK är inne i en mycket positiv utveckling. En slagkraftig styrelse är en förutsättning för att denna ska fortsätta.

För valberedningen,

Lars-Göran Almgren, 0707-350840, almgrenlarsgoran@gmail.com