Utvärdering av de nya golfreglerna 2019

Snart är första säsongen med de nya golfreglerna över och hur har de då fungerat?
Mycket bra tycker jag. De är lättare att förstå och upplevs som rättvisare än de gamla.
Därmed blir också efterlevnaden bättre, färre gör fel alltså.
Det vi regelansvariga på klubben nu behöver titta på är om våra pliktområden ligger rätt, ska några tas bort eller läggas till?

Varje år ser vi också över om något i våra lokala regler behöver ändras.
Nu ser vi fram emot 2020 och det nya handicapsystemet, då ditt hcp blir snittet av dina åtta bästa registrerade ronder bland de 20 senaste. Låter det krångligt? Var lugn, det kommer att gå lika bra som med de nya reglerna!
Mer information kommer efter  att vi fått utbildningar och information från förbundet  under hösten och vintern.
Vänliga hälsningar
Lars-Göran Almgren,
Utbildningskommittén