Utbildning

Från och med 2019 gäller nya regler och vi kommer hålla kurser under våren. Håll utkik efter utbildningstillfällen!

Vi har en ny sida som enbart behandlar regler.
Regler 2019

 

 

Om speltempo

För att alla ska få chansen till en trevlig golfrunda har undersökningar visat att speltempo är en avgörande faktor.

Det pratas mycket om speltempo, ska en 18-hålsrunda ta fyra eller fem timmar? Vi har olika uppfattningar om detta, men vad säger regelboken?

Från och med 2019 gäller detta

Regler för golf

Spelare bör spela i rask takt. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med framförvarande grupp. Om den tappar ett helt hål och fördröjer spelet för gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen.

Spelare bör vara klara att spela så snart det är deras tur. Uppmuntra att den som är klar först, spelar först!

När man är på green bör man lämna sina bagar på en plats där man snabbt kan förflytta sig mot nästa tee. När man spelat klart hålet ska man lämna greenen så fort som möjligt.

Om man är osäker på att hitta sin boll bör man för att spara tid alltid slå en provisorisk boll. Så snart man upptäcker att det kan bli svårt att hitta bollen bör man ge tecken till gruppen bakom att gå igenom. Man ska inte leta fem minuter innan man gör detta.

Spela raskt alltså annars bryter du mot spelets etikett.

Utbildningskommittén

Instruktiva regelvideos finns på golf.se som visar vilka regler som gäller.

 

Klubbens utbildningsledare är:

Lars-Göran Almgren, tel 070 735 0840

Tage Markström, tel  070 813 5819

 

 

Befattn.beskr_Utbildningskommitten