Utbildning

Från och med 2020 gäller nytt hcp-system.  Håll utkik efter utbildningstillfällen!

Läs mer här om regler och hcp>>

 

Om speltempo

För att alla ska få chansen till en trevlig golfrunda har undersökningar visat att speltempo är en avgörande faktor.

Spelare bör spela i rask takt. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med framförvarande grupp. Om den tappar ett helt hål och fördröjer spelet för gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen.

Spelare bör vara klara att spela så snart det är deras tur. Uppmuntra att den som är klar först, spelar först!

När man är på green bör man lämna sina bagar på en plats där man snabbt kan förflytta sig mot nästa tee. När man spelat klart hålet ska man lämna greenen så fort som möjligt.

Om man är osäker på att hitta sin boll bör man för att spara tid alltid slå en provisorisk boll. Så snart man upptäcker att det kan bli svårt att hitta bollen bör man ge tecken till gruppen bakom att gå igenom. Man ska inte leta fem minuter innan man gör detta.

Spela raskt alltså annars bryter du mot spelets etikett.

 

Instruktiva regelvideos finns på golf.se som visar vilka regler som gäller.

 

Klubbens utbildningsledare är:

Lars-Göran Almgren, tel 070 735 0840