Bild

Info från styrelsemötet den 8 mars

Då har den nyvalda styrelsen haft sitt första möte. Golfbanan är täckt av vit snö men vi får hoppas att moder sol sätter fart och gör sitt jobb… 

Vi har fastställt den nya green fee avgiften för 2018 som innebär en höjning med 20 kr och ligger på samma nivå som Ängsö. 

Vidare kan vi konstatera att Marknadskommittén (ny ordf Johan Eriksson) har gjort ett bra jobb och idag saknar vi bara sponsorer på två hål, och vi hoppas att även dom får en sponsor lite längre fram… 

Bankommittén (ny ordf Patrik Ekholm) redovisade deras tankar om en ”modernare” bana, det finns en åtgärdsplan för alla hål och vi kommer att samverka med en bankonsulent för att få tips och stöd gällande banan. 

De 5 maj är det Surahammar Golfens dag! Hoppas ni alla bidrar genom att var aktiva på plats med nära och kära. 

Vi kommer också meddela kommunen på deras förfrågan, att vi är positiva till ”sommarlovsaktiviteter” för barn. 

Sist men inte minst, hade vi en lite workshop kring hur vi ska fånga upp fler medlemmar, behålla våra egna samt öka antalet greenfee-gäster. Denna work shop kommer att följas upp med en halvdags styrelseseminarie då vi ska tränga in djupare i frågan och lista upp aktiviteter som behöver göras för att vi lyckas med våra mål. 

Har du egna tankar om detta, eller annat maila gärna klubben på info@surahammarsgk.org.

Varma hälsningar
Mia Runnérus
Ordförande

 

Bild

Ulf Wilson utnämnd till hedersmedlem

Vid klubbens årsmöte utnämndes Ulf Wilson till hedersmedlem. Ulf som var med och bildade klubbens interimstyrelse i oktober 1988 har därefter under 30 år varit ledamot i styrelsen. 
Ulf har under sina 30 år varit engagerad i ett stort antal projekt. Byggnationer, juniorkommittén, marknadskommittén, handigolfkommittén, nya drivingrangen och övningsområdet. Dessutom har han varit klubbens ständige sekreterare. Några av sina engagemang kommer han att fortsätta med, t ex handigolfen. Han sitter med i distriktets handigolfkommitté.

Bild

Årets klubbkläder kan beställas!

Nu kan du beställa årets klubbkläder! De finns paket för herrar, damer och juniorer, klicka på länkar nedan.
Det går tyvärr inte att beställa enstaka plagg ur paketen.

Jag beställer hem kläderna i omgångar, och första beställning går iväg den 1 april. därefter varannan vecka.

Alla beställningar görs till min E-mail: michael.ramquist@pgasweden.com

Michael Ramquist

Klubbkläder herr.   Klubbkläder dam.   Klubbkläder junior.

 

Bild

Info från styrelsemötet 8 februari 2018

Här ser ni något av det vi behandlade på mötet.

Mötet ägnades till större delen åt förberedelser inför årsmötet 22 februari. Våra revisorer Mona Carlstrand och Sven-Erik Gårdhage var inbjudna och deltog i detta arbete.

Vi beslutade att gå Oldboyskommittén tillmötes och även 2018 låta Seniltouren en gång per månad spelas med ”kanonstart”.

Skatteverkets efterlängtade beslut att låta golfspel ingå i systemet för friskvårdsbidrag innebär inget merarbete för klubben men vi kommer att ändra namn på några av våra avgifter för att passa in! För att kunna utnyttja bidraget måste respektive arbetsgivare erbjuda sina medarbetare detta.

Nu när klubben är mer aktiv på de sociala medierna, Facebook och Instagram, måste nya administratörer utses att ”föra klubbens talan”. Denna fråga får nya styrelsen ta beslut efter årsmötet!

Till Tävlingskommittén 2018 saknas både ordförande och några ytterligare kommittémedlemmar. Trots flera försök att fylla dessa viktiga uppdrag har styrelsen inte lyckats ännu. Arbetet med detta kommer att fortsätta och bl.a. diskuteras på medlemsmötet 22 februari.

Nu hoppas styrelsen på stort deltagande på Års- och medlemsmötet den 22 februari kl. 19:00 i Surahammars Folketshus.

Per Harrby
Ordförande