Notering

H50 Västmanlandserien 2021

Då var det dags att planera in golfsäsongen igen, skoj. Träningsmöjligheter finns redan på klubben då ranchen öppnade idag.
Jag har fått datum för årets seriespel för H50 i Västmanlandsserien. Ni som är 50år får gärna planera in speldatum i era kalendrar och anmäl er gärna om ni vill vara med och representera Surahammars GK i bifogad doodle länk.
Hör av mig om det kommer eventuella förändringar pga av covid-läget innan serien drar igång i maj.
Välkomna till en ny golfsäsong,
Mikael Klintberg
Lagledare H50
Surahammars GK
076-761 44 43
Notering

Våren överrumplar oss

Tack alla som deltog på årsmötet och medlemsmötet igår.
Vi hoppas att ni som var med tyckte att det var bra, trots att det var digitalt.
Vill se presentationerna hittar ni dem här: http://surahammarsgk.org/organisation/handlingsplaner2021/

Sidan för årsmötet och årsmöteshandlingarna är borttagen nu och vill ni ha underlagen mailar ni bara till kansliet och ber om dem.

Våren överrumplar oss och tiden rusar på i veckorna.
Plötsligt har vi genomfört ett årsmöte och dagen efter är det så varmt och torrt att det går att spela golf. När hände det senast?

JA, korthålsbanan är öppen!
Den är både snö och isfri.

Förberedelserna är intensiva denna period varje år men vi fortsätter precis som 2020, med att öka takten.
Elliot, vår nya Head Greenkeeper har uppdaterat på både FB och Instagram idag, med information om hur det ser ut på banan.
Gå in och läs och hälsa honom välkommen.
Han började den 15 februari och är redan en fantastisk tillgång.

Rangen öppnar i helgen och Micke jobbar febrilt med att samla in bollar.
Vem kommer att slå första hinken?

Shopen är öppen i helgen och öppettider meddelar Micke via sociala medier då vi inte hunnit uppdatera här på hemsidan.

Under nästa vecka kommer hemsidan att uppdateras med alla nya avgifter etc.
Mängden information som vi ska uppdatera är ganska omfattande.

Under mitten av mars skickas medlemsfakturorna ut och som det ser ut nu är det bäst att snabba på med inbetalningen, för det kanske blir en tidig golfsäsong även i år;)

Ha en riktigt härlig helg!
Svinga in nya klubbor. Börja finslipa på närspelet.
Njut av solen.

Vi ses!

Vänliga hälsningar
Maria Pennerborn
Klubbchef

Notering

Många föranmälda deltagare till årsmötet ikväll!

Inför det digitala årsmötet ikväll har vi ca 70 föranmälda deltagare, fantastiskt!
Logga in i god tid. Du kommer att hamna i den digitala lobbyn och blir insläppt och registrerad i röstlängden.
Stäng av ljud och bild. Det blir stökigt om alla 70 ska säga hej, även om det är väldigt roligt att se varann igen.
Efter att vi anser att mötet kan dra igång, att de flesta har lyckats logga in kör vi igång:
Vi kommer att informera lite om tillvägagångssättet för genomförandet, sen rullar vi igång.

Välkomna!
Hälsningar

Maria Pennerborn
Klubbchef

Notering

Information om covid-19 till ledare och aktiva

Idrottsaktiviteter är viktiga för barn och ungdomars hälsa, men när barn och ungdomar från olika skolor tränar inomhus finns en risk för ökad smittspridning av covid-19. 

Vi vill därför påminna om de rekommendationer som gäller avseende covid-19.

 • Avstå alltid från träning vid sjukdomssymtom, detta gäller även lindriga förkylningssymtom
 • Om du har fått information om att du är en nära kontakt till någon som har covid-19 ska du avstå från inomhusträning i grupp under 14 dagar.
 • Om du konstateras vara smittad av covid-19 och har varit på en inomhusträning samma dag eller dagen innan du fick symtom ska du kontakta din tränare så att övriga som deltog i träningen kan få information om att de kan ha utsatts för smitta.

Information till dig som är tränare eller liknande

 • Om någon varit på en inomhusträning samma dag eller dagen innan personen fick symtom så ber vi dig informera samtliga som var på träningen om att de kan ha utsatts för smittrisk och att de ska följa råden för nära kontakter under 14 dagar. Detta innebär att träningsgruppen ska avstå från inomhusträning under 14 dagar från det tillfälle där smittspridning kan ha skett.
 • Utvidgad provtagning av en hel träningsgrupp kan vara aktuellt i vissa fall.

Läs mer i ”Informationsbrev om smittspårning vid covid-19 till lagledare/tränare/verksamhetsansvarig i föreningslivet”.

Vid frågor kontakata Region Västmanland.

Notering

Information från styrelsemötet 2021-02-15

Information från det senaste styrelsemötet:

 • Årsmötet var i fokus på mötet.
 • Budgeten, som läggs fram på årsmötet, är baserad på att vi ökar med 50 medlemmar och att greenfeeintäkterna är beräknade på 6.000 besökare. Investeringar inkluderar bl a nya portar till maskinhallen, ny fettavskiljare, kylrum och förstärkning av elcentralen samt golfbilsgarage. Vi kan nu efter några tunga år se att vi har en ekonomi i balans.
 • Beslut om medlemsavgifter och greenfeeavgifter för 2021 som kommer att läggas fram på årsmötet för beslut.
 • Verksamhetsplan och -idé för Surahammars GK gicks igenom. Dessa kommer att presenteras på årsmötet.
 • Två motioner som inkommit till årsmötet behandlades.
 • Nya kontakter kommer att tas med Trafikverket för att försöka få sänkt hastighet på väg 66 vid golfklubbens utfart.
Notering

Ett år med det nya hcp-systemet

Den 1 mars 2020 infördes världshandicapsystemet i Sverige. Systemet är alltså nu gemensamt för golfare i hela världen. Ditt exakta handicap är genomsnittet av dina åtta bästa rundor av de 20 senaste registrerade. Du ser ditt exakta handicap i Min Golf. Högsta handicap är 54,0, spärren för höjning över 36 är borta. Även handicapgrupperna är borttagna.

Oavsett handicap får alla nu registrera sällskapsronder från nio hål och uppåt. Ingen förregistrering krävs, du behöver inte meddela i förväg att du tänker spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. När du ska spela kollar du i slopetabellen hur många slag du får, spelar enligt reglerna och gör ditt bästa. Registrera sen ronden, bra som dålig, i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag per hål eller total poängbogeyscore. Systemet räknar ut ditt nya exakta handicap. Efter någon minut kan du se ditt nya handicap i Min Golf. Du får också ett mail om detta, oavsett om ditt handicap ändrats eller inte.

Systemet har i stort fungerat bra. I början fick en del ett handicap baserat på felaktig beräkning, men det har rättats till. En sak fungerar dock fortfarande inte, beräkningen enligt PCC (Playing Conditions Calculation). Den stängdes ner i maj 2020 och har ännu inte öppnats. PCC är tänkt som en statistisk beräkning på om förhållandena en dag avvikit från det normala, så att spelarnas prestationer påverkats av banförhållanden, väder och banuppsättning. Förhoppningsvis får man igång även detta 2021.

Till sist, ju fler rundor vi registrerar ju rättvisare handicap får vi.

Lars-Göran Almgren 

 (Källa: Båstad GK:s hemsida)

Notering

”Best Hospitality” iklädd med årets klubbkollektion?

Vilken överraskande nyhet vi fick till oss i veckan, då ett diplom från Golfhäftet låg i brevlådan.
Av drygt 85 000 enkätsvar från golfhäftets besökare i Sverige har vi fått utmärkelsen ”Best Hospitality” i vår region Västmanland.
Vårt betyg ligger på höga 4,6/5 när gästerna bedömer vårt värdskap. Det visste vi innan säsongen tog slut, men vi visste inte att det skulle räcka till en sådan fin utmärkelse. Det tackar vi för och självklart är det inspirerande att redan nu tänka på hur vi vill bemöta våra besökare nästa säsong.

Vad passar bättre än att representera vår klubb i nya klubbkläder?
Du är kanske golfvärd, spelar seriespel, representerar klubben vid andra tillfällen och vill visa din stolthet i att vara medlem i Surahammars GK eller bara klä dig snyggt;)
Titta här vad Michael Ramquist har tagit fram till oss: Klubbkollektion Surahammar 2021.
Maila eller ring Micke så tar han emot frågor och beställningar!

Notering

Info från senaste styrelsemötet 2021-01-25

Information från golfklubbens styrelsemöte 2021-01-25

 • Vår nya greenkeeper Elliot Wilson börja jobba hos oss 15/2.
 • Årsmötet för Surahammars GK 25/2 blir digitalt. Kallelse skickas ut till alla medlemmar via GIT samt läggs upp på hemsidan.
 • Arrendeavtal har skrivits med ett bolag som drivs av Josef Sirugo, Mikael Karlberg, Peter Forsberg och Conny Venngren. Planen är att på klubbens mark bygga två padelbanor som ska invigas i början av april.  Golfklubben har inga ekonomiska åtaganden i detta.
 • På förekommen anledning  beslutades att inga ersättningar eller premier betalas till medlemmar i kommittéerna. Det är viktigt att vi i klubben håller isär sponsring och ideellt arbete.
 • Medlems- och greenfeeavgifter för 2021 kommer att presenteras på årsmötet.

 

 

Notering

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE TORSDAG 25/2 KL 19.00

Härmed kallas alla medlemmar i Surahammars golfklubb till ordinarie årsmöte torsdag 25:e februari kl 19.00.
Årsmötet kommer att hållas digitalt.

Anmäl dig här   –  helst före 23/2.

Länk för inloggning till mötet skickas med epost till alla som anmäler sig.

Handlingar till årsmötet att ladda ner:

Motioner från medlemmarna skall vara Kansliet tillhanda senast 10 februari 2021.

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga digitalt en vecka före årsmötet.

Medlemsmöte (digitalt) kommer att hållas direkt efter årsmötet

VÄLKOMMEN!

Styrelsen för Surahammars Golfklubb

Notering

Valberedningens förslag till årsmötet 2021-02-25

Valberedningen föreslår enligt nedan:

Ordförande 1 år: Carl-Göran (CG) Söderberg (omval)

Ledamöter 2 år: Patrik Ekholm (omval), Elin Skalstad (nyval), Christina Bredin (nyval)

Suppleanter 1 år: Olle Thorell (omval), Lennart Pettersson (nyval), Josef Sirugo (nyval)

Revisorer 1 år: Sven-Erik Gårdhage (omval), Göran Ek (nyval)

Revisorssuppleanter 1 år: Stig Nordin (nyval), Bengt Pettersson (nyval).

Valberedning 1 år: Lars-Göran Almgren (sammankallande), Mayvor Wilson, Peter Karlsson. Ytterligare en ledamot utses av styrelsen.

Har du frågor betr. valberedningens förslag, kontakta Lars-Göran Almgren, 070 735 0840

sv_SESwedish