Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

TILLFÄLLIGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FR O M 1 APRIL PÅ SURAHAMMARS GK MED ANLEDNING AV COVID-19

För att minska risken för smittspridning under Coronapandemin gäller från och med 1 april tills vidare följande tillägg till klubbens ordningsföreskrifter för allt spel och träning på vår anläggning.

  • Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet. Om stången måste centreras ska detta göras med handske på eller med en klubba.
  • När bollen ska tas upp ur hålet ska spelaren använda handske. Alltså inte använda en klubba eftersom hålkanten då riskerar att skadas.
  • Bunkerkrattor ska inte användas. Spelaren ska istället jämna ut sanden med sin fot eller sin klubba.

Det är klubbens styrelse som beslutar om lokala regler och ordningsföreskrifter och styrelsen tar också beslut om när ovanstående tillägg upphör att gälla.

KLUBBENS LOKALA REGLER HAR UPPDATERATS

Läs mer här>>