Tävlingsbestämmelser

Tävlingarna spelas enligt SGF:s regler för tävlingsspel med följande tillägg/undantag:

Anmälan sker via golfterminalen eller på webben. Anmälan kan undantagsvis göras på telefon till reception/kansli. Anmälan skall innehålla golf-id och namn.

Anmälningstiden går, om ej annat anges, ut kl 12.00 tre dagar före tävlingsdagen. Efteranmälning, dubbel startavgift.

Startlista på webben senast kl 10.00 två dagar före tävling. Dessutom finns startlistan i receptionen.

Spelaren ska kunna visa upp regelhandbok och greenlagare vid start om så påfodras.

Anmäld spelare som utan godtagbar anledning inte kommer till start ska erlägga startavgift till ShGK inom 7 dagar. Spelaren avstängs dessutom från tävlingsspel de närmaste två veckorna.

Spelare som har pris att hämta ska närvara vid prisutdelningen. Om synnerliga skäl föreligger kan priset hämtas av ombud. I annat fall tillfaller priset tävlingskommittén.

Reserv kan sättas in om spelaren uteblir från start eller på annat sätt förhindras att starta. Reserven betalar då startavgiften i samband med att scorekortet hämtas ut och handicapkortet stämplas.

Klassindelning

HcpHcp
Klass A0-12,4Klass B12,5-22,4
Klass C22,5-36,0Klass D36+

Handicapgräns innebär att det är den högsta handicap spelare får ha sista dagen före tävling. Handicapgränsen anges i tävlingsinbjudan. Om inte gäller hcp 36. Högsta tillåtna handicap innebär det högsta handicap spelare får tillgodoräkna sig i tävlingen, oavsett om spelaren har högre handicap.

Tävlingskommittén reseverar sig för ev ändringar i tävlingsprogrammet utanför kommitténs kontroll. Speciella regler kan gälla för enstaka tävlingar. Kontrollera alltid med tävlingsledningen om några avvikelser föreligger. Som giltig handicaprond räknas alla tävlingar över 18 hål med start på första eller tionde tee. Undantaget är green- eller foursome, bästboll och snör- eller flaggtävling. Vid otjänlig väderlek eller påverkan av andra yttre förhållanden kan tävlingsledningen förklara tävlingen som "icke handicappåverkande".

Lokala regler för 2019 uppdateras inom kort.