Tävlingsbestämmelser

Tävlingarna spelas enligt SGF:s regler för tävlingsspel med följande tillägg/undantag:

Anmälan sker via Min Golf. Anmälan kan undantagsvis göras på telefon till reception/kansli. Anmälan skall innehålla golf-id och namn.

Anmälningstiden går, om ej annat anges, ut kl 18.00 två dagar före tävlingsdagen.

Startlista på webben senast kl 10.00 dagen före tävling. Dessutom finns startlistan i receptionen.

Spelaren ska kunna visa upp regelhandbok och greenlagare vid start om så påfordras.

Anmäld spelare som utan godtagbar anledning inte kommer till start ska erlägga startavgift till ShGK inom 7 dagar.

Spelare som har pris att hämta ska närvara vid prisutdelningen. Om synnerliga skäl föreligger kan priset hämtas av föranmält ombud. I annat fall går priset vidare i resultatlistan.

Reserv kan sättas in om spelaren uteblir från start eller på annat sätt förhindras att starta. Reserven betalar då startavgiften i samband med att scorekortet hämtas.

Klassindelning bestäms av tävlingskommittén.

Handicapgränsen anges i tävlingsinbjudan. Om inte gäller hcp 54.

Tävlingskommittén reserverar sig för ev ändringar i tävlingsprogrammet utanför kommitténs kontroll.

Som giltig handicaprond räknas alla tävlingar över 18 hål med start på första eller tionde tee. Undantaget är green- eller foursome, bästboll och snör- eller flaggtävling.

Vid otjänlig väderlek eller påverkan av andra yttre förhållanden kan tävlingsledningen förklara tävlingen som "icke handicappåverkande".