TACK alla som svarat på Players 1st

Styrelsen tackar för alla synpunkter i samband med årets medlemsundersökning via Players 1st, era synpunkter är viktiga för oss och klubbens utveckling.

Vi är så glada för alla positiva omdömen som att klubben är trevlig, välskött, trevligt bemötande, trevlig personal och de senaste årens utveckling. Banan har en fantastisk layout och är rolig att spela, nya rangen och träningsområdet är uppskattade. Restaurangen har mycket god mat. Man upplever en fin gemenskap, vill gärna göra lite nytta på klubben och ”goa” människor att spela med på seniltouren. Vi är så glada för alla positiva omdömen.

Men vi är också tacksamma för att ni uttrycker önskemål om vad som behöver förbättras. Dessa har vi nu sammanställt och så snart som möjligt ska vi börja med förbättringsåtgärder. Det gäller t.ex. bunkrarna, rödmarkeringarna vid pliktområden som är svåra att se, dropprutan på hål 6 och ojämna teer samt toaletterna. En del tycker att fikandet vid 9,5 tar för lång tid.

En asfalterad parkeringen är ett önskemål som ofta kommer upp och som vi i styrelsen också skulle vilja genomföra när ekonomin tillåter.

Snart kommer årets höjdpunkt Golfveckan, som vi hoppas blir en riktig golffest. Lycka till på vår fina bana!

Vi ses på banan!

CG Söderberg
Ordförande