Registrera alla dina ronder i år för att få rätt hcp 2020

Nytt handicapsystem från 2020, så förbereder du dig.
Från årsskiftet 2019/2020 införs ett nytt handicapsystem i hela golfvärlden. Ditt handicap blir snittet av dina 8 bästa ronder bland de senaste 20 registrerade ronderna.
Ju fler ronder du registrerar i år ju mer rätt blir ditt handicap vid övergången 2020. Även registrerade sällskaps- och 9-hålsronder räknas.
Mer information och utbildning kommer längre fram under året.
Registrera mera!
Har du frågor kontakta: Lars-Göran Almgren, utbildningskommittén, 070 735 0840