Rangen snart klar?

Just nu pågår tillförsel av material till såbädden. Material bestående av en anläggningsjord och stenmjöl som ska blandas till en såbädd.
Sådd av gräsfrö sker under augusti. Stenmjölet ska också användas till att ytbelägga till- och frånfartsvägarna.

Elluftledningen som delvis går över rangeområdet ska markläggas. Utslagsplatsen ska asfalteras, el och vatten ska dras fram för bollmaskin och belysning. Det återstår alltså en del kvar att göra men allt har gått enligt tidsplan så här långt .

I länken, Rangen. kan se du några bilder från start till dags dato. Gå gärna upp till utslagsplatsen och titta. Det är den bästa bilden!

Comments