Hål 7

Surahammar_hÜl_7

Historia Hål 7 SKJUTBANAN (ca 1930-50)

Parallellt med vägen fanns en sportskyttebana. Skottfältet har vuxit igen. Kulfånget syns 75meter till höger vid greenen.

Foto Maria Klintberg
Foto Maria Klintberg

Tips från Pro

Utslag några tiotal meter till vänster om aspdungen är perfekt, men akta dig för bunkrarna till höger. Förrädisk vänsterlutning före vänstra delen av greenen.

Foto Maria Klintberg
Foto Maria Klintberg

Länk till Hål 8