Hål 6

Historia Hål 6 MOSSFALLET (1856)

Torpet på andra sidan järnvägen är Mossfallet. Från början skepparbostad där numera DHR har sin verksamhet.

Foto Maria Klintberg
Foto Maria Klintberg

Tips från Pro

Dykare plockade 2000 bollar på en och halv timme! En boll vid ruffkanten rakt fram ger bra läge för inspel till den sluttande greenen, se upp för greenbunkrarna.

Foto Maria Klintberg
Foto Maria Klintberg

Länk till Hål 7