Hål 12

Surahammar_hÜl_12
Historia Hål 12 HÖLADAN (1723)

Till höger 50 meter, i höjd med bunkrarna, låg en av många lador. Höet körde odlaren hem när sankmarkerna frusit.

Foto Maria Klintberg
Foto Maria Klintberg

Tips från Pro

I höger bakkant av greenen lutar det starkt utför.

Foto Maria Klintberg
Foto Maria Klintberg

Länk till Hål 13