Paragolf

Paragolfkommittén består av följande personer:

Ordförande:Ulf Wilson 072-325 68 00ulf.wilson@gmail.com
Christer Bergström 070-595 67 87
Susanne Grunditz Markström
Mayvor Wilson 070-624 56 60 majvor.wilson@gmail.com
Tage  Markström
Mathias Bergström070-595 67 87

Befattningsbeskrivning paragolf 

VERKSAMHETSPLAN FÖR PARAGOLF 2019

Bakgrund

Surahammars GK bildades 1988, en 18-håls bana som då blev invald i Svenska Golfförbundet. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig golfanläggning för alla golfare. Det ska vara ett lätt och roligt att lära sig spela golf. I september 2018 invigdes det nya träningsområde med sex korta hål för golf, träning och footgolf. Tanken med det nya träningsområdet är att alla ska ges möjlighet att prova på golf och footgolf. Anläggningen ska vara anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar. Klubben blev 2016 utsedd av SGF till handigolfklubb.

Verksamhetsidé

Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och vuxna med sina egna förutsättningar och ambitioner att tycka golfen är en rolig och utmanande idrott.2020

Vårt stora mål är att få barn och vuxna med funktionsnedsättning att ha bra kamratskap på klubben och glädje till golfen.

Värderingar

 • Att idrotta är att ha roligt tillsammans!

.           Vi fokuserar på utveckling. Vi spelar, tävlar och tränar för att främja individens och gruppens utveckling. Motgångar är erfarenheter vi lär oss och växer av.

 • Barnens och vuxnas behov står alltid i centrum. Verksamheten är till för dem, inte klubben eller någon annan.
 • Ledare hjälper de funktionsnedsatta att ta ansvar för och utvecklas genom sin golf.
 • Alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna till Surahammars GK.

 

Vision Surahammars Paragolfkommitté

 • Vi har en paragolfverksamhet där vi vill att alla längtar till träning, tävling, spel och att umgås
 • Klubben är en samlingsplats för alla med funktionsnedsättning att träffas och utöva sin idrott.

 

Målsättning 2019

 • Klubben har som mål att ha en paragolf-grupp en gång i veckan i träning.
 • Vi vill ha nöjda barn och vuxna med funktionsnedsättning som längtar till klubb och träning! Det innebär att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje              och gemenskap.
 • Fortsätta med träning för elever med Aspergers syndrom på skolan Viljan i Ramnäs .
 • Starta grupp för Stroke patienter i samarbete med Surahammars kommun och strokegruppen i
 • Träff med ansvariga för gruppboenden inom Surahammars Kommun.

 

Strategi

 • Jobba tillsammans med SGF, VGDF samt SISU för att strukturera verksamheten.
 • Samarbete VGDF
 • Ta ett steg i taget, sikta lagom högt, utforma en verksamhet som passar Surahammars GK
 • Skapa en väl fungerande Paragolfkommitté som organiserar verksamheten.
 • Aktivera ledare.
 • Ha hög kompetens på våra tränare/ledare. Erbjuda relevant utbildning,
 • Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med en bra paragolfverksamhet.

 

Aktiviteter

För aktiva:

 • Träning 1g/veckan,
 • Träningsdagar i samarbete med andra klubbar i distriktet.

 

För ledare:

 • Utbildning för ledarna
 • Studiebesök på andra paragolfklubbar.

 

För Paragolfkommittén:

 • Regelbundna möten, 4 st.
 • Regelbundna kontakter med SISU.
 • Revidering av verksamhetsplan i mars.
 • Samarbete med andra paragolfklubbar.

 

Rekrytering:

 • Genom mun-mot-mun. Är du nöjd med träningen, berätta det!
 • Aktivt samarbete med skolor inom Surahammars kommun.
 • Samarbete med Surahammars kommun.
 • Samarbete med Viljan Ramnäs, boende med Asberger syndrom.
 • Samarbete med Stroke-gruppen i Surahammars Kommun.

Reviderad 2019-03-13