Paragolf

Paragolfkommittén består av följande personer:

Ordförande:Ulf Wilson 072-325 68 00ulf.wilson@gmail.com
Christer Bergström 070-595 67 87
Mathias Bergström070-595 67 87
Mayvor Wilson 070-624 56 60 majvor.wilson@gmail.com

Befattningsbeskrivning paragolf 

 

VERKSAMHETSPLAN PARAGOLF 2021

Bakgrund

Surahammars GK bildades 1988, en18-håls bana som då blev invald i Svenska Golfförbundet. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig golfanläggning för alla. Det ska vara lätt och roligt att lära sig spela golf. I september 2018 invigdes det nya träningsområde med sex korta hål för golf, träning och footgolf. Tanken med det nya träningsområdet är att alla ska ges möjlighet att prova på golf och footgolf. Anläggningen är anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar.

Klubben blev 2016 utsedd av SGF till paragolfklubb.

Verksamhetsidé

Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och vuxna träning, utifrån deras egna förutsättningar och ambitioner. Att de ska tycka att golfen är en rolig och utmanande idrott.
Vårt stora mål är att få barn och vuxna med funktionsnedsättning att känna glädje till golfen och etablera en god kamratskap med andra på golfklubben.

Värderingar

 • Att idrotta är att ha roligt tillsammans!

.           Vi fokuserar på utveckling. Vi spelar, tävlar och tränar för att främja individens och gruppens utveckling. Motgångar är erfarenheter vi lär oss och växer av.

 • Barnens och vuxnas behov står alltid i centrum. Verksamheten är till för dem, inte klubben eller någon annan.
 • Ledare hjälper de funktionsnedsatta att ta ansvar för och utvecklas genom sin golf.
 • Alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna till Surahammars GK.

 

Vision Surahammars Paragolfkommitté

 • Vi har en paragolfverksamhet där vi vill att alla längtar till träning, tävling, spel och att umgås
 • Klubben är en samlingsplats för alla med funktionsnedsättning att träffas och utöva sin idrott.

 

Målsättning 2021

Klubben har som mål att erbjuda träning för medlemmar som blivit passiva eller slutat med golf  på grund av någon funktionsnedsättning.

 • Fortsätta med träning för elever med Aspergers syndrom på skolan Viljan i Ramnäs .
 • Starta grupp för Stroke patienter i samarbete med Surahammars kommun och strokegruppen i
 • Träff med ansvariga för gruppboenden inom Surahammars Kommun.

 

Strategi

 • Jobba tillsammans med SGF, VGDF samt SISU för att strukturera verksamheten.
 • Samarbete VGDF
 • Ta ett steg i taget, sikta lagom högt, utforma en verksamhet som passar Surahammars GK
 • Skapa en väl fungerande Paragolfkommitté som organiserar verksamheten.
 • Aktivera ledare.
 • Ha hög kompetens på våra tränare/ledare. Erbjuda relevant utbildning,
 • Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med en bra paragolfverksamhet.

 

AKTIVITETER

För aktiva:

 • Medlemsträningar 5 ggr vår och 5 ggr höst med Pro.
 • Träning för elever från Viljan Asperger Centrum i Ramnäs med Pro.
 • Träningsdagar i samarbete med andra klubbar i distriktet.

 

För ledare:

 • Utbildning för ledarna
 • Studiebesök på andra paragolfklubbar.

 

För Paragolfkommittén:

 • Regelbundna möten, 4 st.
 • Regelbundna kontakter med SISU.
 • Revidering av verksamhetsplan i mars.
 • Samarbete med andra paragolfklubbar.

 

Rekrytering:

 • Genom mun-mot-mun. Är du nöjd med träningen, berätta det!
 • Aktivt samarbete med skolor inom Surahammars kommun.
 • Samarbete med Surahammars kommun.
 • Samarbete med Viljan Ramnäs, boende med Asberger syndrom.
 • Samarbete med Stroke-gruppen i Surahammars Kommun.

Verksamhetsplan paragolf 2021