Paragolf på Surahammars Golfklubb

PARAGOLF

Surahammars Golfklubb erbjuder personer med funktionsnedsättningar att lära sig spela golf. Klubben är sedan 2016 certifierad Paragolfklubb.

Personer som drabbats av funktionsnedsättningar genom sjukdom eller olyckshändelser ges möjlighet till rehabilitering. Det har visat sig att t.ex. golfputtning är utmärkt som träning/rehabilitering för strokepatienter.

Personer med funktionsnedsättningar har dubbel glädje av golfspel då det ger både social och personlig stimulans och därtill fysisk och psykisk rehabilitering.

Klubben har jobbat med ökad tillgänglighet och framkomlighet genom en asfalterad range och ett övningsområde med bl a sex korta golfhål. Där finns fantastiska möjligheter för alla att prova på golf.

Kommittén för Paragolf samarbetar bl.a. med Viljan Ramnäs, boende med Asberger syndrom och med Stroke-gruppen i Surahammars Kommun.

Målsättningen är att klubben ska kunna erbjuda Golf för hela livet till alla som är intresserade av golf oavsett funktionsnedsättningar eller inte.