Värderingar, Vision och Mål

 

VÄRDERINGAR

VÄLKOMNANDE   en golfklubb där vi hälsar glatt på varandra och på våra gäster. Våra golfvärdar skapar trygghet och berättar om det som efterfrågas i positiv anda. När du åker hem efter en golfrunda, oavsett hur den gått, ska du tänka ”hit vill jag åka igen”.

KLUBBKÄNSLA ett kamratskap som vi skapar tillsammans på olika sätt. Det handlar om allt från frivilligarbete på banan till den gemensamma fikan efter ett jobb eller golfrunda. Det ska kännas kul att vara en del av klubben.

KVALITET skapar vi i allt vi gör.  Vi vill gärna överträffa gästernas förväntningar med trevligt bemötande och hög kvalitet på banan.

KOMMUNIKATION det ska synas vad vi gör i olika medier och all aktuell information ska finns lätt tillgänglig. Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer som sprider det goda ordet.

GLÄDJE skapar vi när vi lever efter våra värderingar. Det gör att golfen bidrar till vårt välbefinnande och ger oss ett rikare liv på många plan.

 

VISION

Surahammars Golfklubb ska vara en medlemsklubb där alla,

utifrån sina egna förutsättningar och ålder kan träna, spela, utvecklas.

Tillsammans skapar vi spelglädje inom golfens alla grenar.

 

MÅL

Övergripande mål 2021

Det övergripande målet är ännu mer nöjdare medlemmar, gäster och partners.
Det mäter vi genom medlems- och gästundersökningen Players 1st.
Utifrån undersökningen kommer styrelse under året att arbeta fram smarta mål för åren 2021 – 2023 .

SMARTA MÅL är: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna.

  • Ekonomin ska vara i balans och vi ska ha medel för att kunna utvecklas. Investeringskapaciteten ska vara >350 tusen kr/år.
  • Antalet fullvärdiga medlemmar ska öka med >50 st.
  • Öka sponsorintäkterna med 50 %.
  • Den positiva andan i klubben ska bibehållas och utvecklas.