Årsmöte 20210225

 

Handlingar inför årsmötet 20210225 

Anmälan: Länk
Deltagande: Digitalt
För att kunna veta om vi kan starta mötet, om alla som vill delta har loggat in är det bra om du föranmäler dig.

Länk till mötet : 

Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

 

Instruktion:
Välkommen till Årsmöte på Surahammars GK Teams

Klicka på rubriken, så får du fram dokumentet i PDF.

Föredragslista
Årsberättelse 2020
Valberedningens förslag 2021
Årsavgifter 2021. Förslag
Greenfee 2021. Förslag
Jämförande resultaträkning 2020, 2019
Budgetpresentation 
Revisionsberättelse 2020
Motioner till årsmötet
Årsbokslut 2020

 

Medlemsmötets handlingar presenteras samma dag som årsmötet.

Agenda
Presentation från styrelsen och kommittéer
Tävlingsprogram

Väl mött!

Vänliga hälsningar
Styrelsen