Organisation

Styrelsen

Mia Runnérus

Ordförande

070 370 1058

CG Söderberg

Vice ordförande

070 627 4343

 

Patrik Ekholm

Ledamot

070 981 4685

 Gösta Blomkvist

Ledamot

070-458 03 85

Jon Schenström

Ledamot

070-569 24 20

Christina Bredin

Ledamot/sekreterare

070-634 41 20

Johan Eriksson

Ledamot

070-6767294

Martin Holst

Suppleant

070 386 7285

Peter Andersson

Suppleant

076 569 2657

Elin Skalstad

Suppleant

076 275 1700

Kommitté ordförande

DamkommitténVakant
BankommitténPatrik Ekholm
ParagolfkommitténUlf Wilson
JuniorkommitténJohn-Edvard Stenstrand
KlubbhuskommitténKjell Hedmark
MarknadskommitténJohan Eriksson
MedlemskommitténVakant
OldboyskommitténLennart Carlsson
TävlingskommitténVakant
UtbildningskommitténLars-Göran Almgren