Nya styrelsen presenteras

Nu kan du se hur styrelsen ser ut som valdes på årsmötet. Den finns under meny Klubben/Organisation.

Mia Runnérus valdes till ny ordförande efter Per Harrby, som avtackades med blommor.

Avtackning av Bengt Johansson som lämnat ordförandeposten i marknadskommittén och Christina Bredin som lämnat som ordförande  i damkommittén.