Medlem

Medlemskommittén:

Peter Andersson,076 569 2657, ordf.

Lars-Göran Almgren, 070 735 0840

Christina Bredin, 070 634 4120

Viviann Henriksen, 070073 5435764

Leif Jansson, 070 536 6333

Anette Mörk, 073 055 8881

 

HANDLINGSPLAN 2021

Damgolf
Värvning av nya medlemmar
Information om nya regler
Regelpromenader
Nybörjarkurs ihop med PRO
Fadderrundor  
Golfvärdar
Greenfeekontroll, varje kommitté får ansvar för en vecka
Foton på årets KM-vinnare sätts upp i klubbhuset
Funktionärsgolfen sept

 

Länk till:

Strömsholmsutbytet

Befattningsbeskrivning medlemskommittén 2020