Marknad

Markandskommmitténs ledamöter:


Johan Eriksson
Elin Skalstad
Daniel Carlsson
Josef Sirugo
Maria Pennerborn

Ansvarar för marknadsföring och sponsring.

Befattningsbeskrivning Marknadskommittén 2020