Lokala regler och tillfälliga coronaföreskrifter 2021 på Surahammars GK

Golfens regler gäller på alla banor i hela världen. De kompletteras med varje klubbs lokala regler och i nuläget även med tillfälliga föreskrifter under pandemin. De två senare beslutades av vår styrelse den 15 mars.

Tre mindre förändringar har gjorts i årets lokala regler.

  1. Ett förtydligande om att när en röd pinne eller platta bara finns på insidan av ett pliktområde (= dike, damm osv) så är hela området utanför pinnen/plattan ett pliktområde. Hittar man inte bollen kan man droppa med ett slags plikt där bollen skar pliktområdesgränsen. Finns det röda markeringar på båda sidorna av ett dike är bara diket ett pliktområde.
  2. Banans träbroar är från och med i år i pliktområdet och därmed inte oflyttbara tillverkade föremål. Endast broarnas fästen är på spelfältet och där kan man få fri dropp om bollen är innanför markeringen men stans eller sving störs av brofästet.
  3. Punkt 3 är ett tillägg som begränsar när slag på green måste spelas om. Detta tillägg har bestämts av Golfförbundet och ska finnas med i alla klubbars lokala regler.

De tillfälliga coronaföreskrifterna har en ändring:
I år är bunkerkrattorna utplacerade och spelet i bunkrarna sker som vanligt. Använd dock handske när du tar i en kratta.

Lokala regler och de tillfälliga föreskrifterna finns på hemsidan (Banan/Lokala regler) samt anslås på anslagstavlan.

Utifrån erfarenheterna från förra året har vi också gjort några ändringar när det gäller banmarkeringarna. Bland annat byts på mångas begäran de vita pinnarna till höger i början på hål 15 ut till röda pinnar.

Lycka till med årets säsong!
Lars-Göran Almgren