Klubbhus

Ordförande: Kjell Hedmark            tfn 070-533 72 32      kjell.hedmark@telia.com

Ansvarar för Klubbhusets olika lokaler samt området runt omkring inklusive tävlingskansli.

Befattn.beskr_Klubbhuskommitten