Information från styrelsemötet 2021-02-15

Information från det senaste styrelsemötet:

  • Årsmötet var i fokus på mötet.
  • Budgeten, som läggs fram på årsmötet, är baserad på att vi ökar med 50 medlemmar och att greenfeeintäkterna är beräknade på 6.000 besökare. Investeringar inkluderar bl a nya portar till maskinhallen, ny fettavskiljare, kylrum och förstärkning av elcentralen samt golfbilsgarage. Vi kan nu efter några tunga år se att vi har en ekonomi i balans.
  • Beslut om medlemsavgifter och greenfeeavgifter för 2021 som kommer att läggas fram på årsmötet för beslut.
  • Verksamhetsplan och -idé för Surahammars GK gicks igenom. Dessa kommer att presenteras på årsmötet.
  • Två motioner som inkommit till årsmötet behandlades.
  • Nya kontakter kommer att tas med Trafikverket för att försöka få sänkt hastighet på väg 66 vid golfklubbens utfart.