Information från styrelsemötet 2020-03-23

Styrelsen genomförde för första gången sitt möte på webben så att alla skulle kunna delta.

 • Hantering av Corona.  Beslut har tagits att pausa frivillig personal över 70 och stänga kansliet. Maria jobbar på förhållningsregler för golfspelare i vår klubb. När banan öppnar kommer det att bli möjligt att checka in utomhus, anmäla sig via telefon eller app.
  Klubbhuset kommer att vara öppet när banan öppnar. Mycket är ovisst i nuläget och vi får ta beslut allt eftersom förutsättningarna ändras.
 • Restaurangen öppnar 1 april.
 • Rapport Banchef. Banan ser bra ut. Greenerna ska klippas och dressas i veckan och bunkrarna ska kantskäras.
 • Städdagen ställs in i år. Det som skulle ha utförts på städdagen hanteras av Sören och bankommittén.
 • Beslut togs:
  – att godkänna policyn för GDPR.
  – att godkänna policyn för Utdrag ur belastningsregistret.
 • Kick-off för styrelse och anställda 29 mars skjuts upp. De 12 anställda får en genomgång av våra strategier, mål och värderingar.
 • Klubbens fina resultat i undersökningen Players 1 hösten 2019 kommer att redovisas i olika medier.
 • Kampanj för att få nya medlemmar kommer att skickas ut till alla nyinflyttade i Västerås.
 • Greenfeeavgifterna är en viktig inkomstkälla. En ny strategi för greenfeesamarbeten ska tas fram.