Information från styrelsemötet 2018-10-08

  • Besök av klubbrådgivaren Stefan Jansson som berättade att ett övergripande mål för Svenska Golfförbundet är att stöta klubbarna i att utveckla ett effektivt arbetsätt. Han berättade vidare att den extrema sommaren varit tuff för många golfbanor och dess medarbetare
  • Medlemsenkäten Players 1st – genomgång av resultaten för Surahammars GK. Dessa kommer att skickas ut till alla medlemmar i klubben.
  • Vår golfrestaurang fick i ovanstående enkät mycket positiv bedömning och rankas som nr 46 av landets 315 golfrestauranger. Grattis Pontus och Johanna!
  • Rapporterades att footgolfbanan redan blivit populär.
  • Förberedelser inför klubbens verksamhetsdag 21 oktober som ska präglas av entusiasm och delaktighet. Det finns fortfarande några platser kvar för intresserade som vill deltaga. Anmäl dig till kansliet.
  • Arbetsbeskrivningar för kommittéerna behöver ses över. Information kommer till kommittéordförande.
  • Årets funktionärsresa har flyttats till nästa år. Mer info kommer direkt från Maria
  • Styrelsen har arbetat fram en ny vision och verksamhetsidé som kommer att ligga till grund för vår fortsatta verksamhetsutveckling
  • Bollplockning i dammarna kommer att ske inom kort