Information från styrelsemöte

Tisdag 15/1 hade styrelsen sitt första möte för året, där bland annat nedanstående diskuterades och beslutades:

  • Årsmöte för Surahammars GK går av stapeln den 21 februari. Kallelse och handlingar skickas ut 5 veckor innan.
  • Budget och ekonomi diskuterades.
  • Greenerna har luftats två gånger med hjälp av resursgruppen. Träd har avverkats enligt rekommendationer från bankonsulenten. Bankommitténs ordförande kommer att berätta om arbetet på banan på årsmötet.
  • Marknadskommittén söker fler medlemmar till kommittén.
  • Golfveckan beslutades till v 27, tisdag-fredag.