Information från medlemsmötet i anslutning till årsmötet

CG inledde mötet med att tacka för förtroendet att leda klubben under 2020. Vi är över 50 personer som är ideellt engagerade i klubben.

Dialogmöten – CG tror på att träffas och kommer att bjuda in till dialogmöten, ett strax före sommaren för att diskutera om vi är på rätt väg och ett i höst där vi summerar året som gått.

Vi har kompetent banpersonal som hanterar banan på bästa sätt, så styrelsen kan släppa fokus på banan.

Vi måste öka medlemsantalet. Vårt fokus är att se till att medlemmarna trivs på vår klubb.

Sponsring – har ni kontakter som vill sponsra våra tävlingar. Både smått och stort är välkommet.

Players First – viktigt för klubben att få veta hur medlemmarna trivs. Att hela tiden stämma av vad medlemmarna tycker är ett viktigt styrinstrument.  Vi behöver förbättra utslagsplatser, fairway, bunkrar. Banan är rolig att spela fick högt värde. Av 330 klubbar som deltagit ligger vårt resultat i mitten.

 • Uppmaning: träna mer på Surahammars GK.
 • Restaurangen, Sura på 15 plats bland de utfrågade klubbarna.
 • Turistföreningen besökte oss i somras och var imponerade över vår klubb och framför allt restaurangen.
 • Vi ska vara stolta över vår golfklubb. Den bästa marknadsföring vi har är medlemmarna som talar positivt om vår bana. Vi ska vara lyhörda för nya idéer.
 • I distriktet ligger vi högt jfr övriga klubbar.

Övergripande mål 2020

 • 50 nya medlemmar
 • Ambassadörspoäng i Players First bättre än övriga i länet
 • Öka antalet greenfeeintäkter med 20%  jämfört med 2019
 • ORGANISERA aktiviteter på övningsområdet som träningar o tävlingar.
 • Öka antalet aktiva juniorer 6-21 till minst 15 % av fullvärdiga medlemmar
 • Ekonomi i balans

Uppföljning av årets måltal varje månad på hemsidan..

Vår PRO Micke kommer att jobba 100 % på kubben i år

Medlemskommittén – Peter Andersson ny ordf i kommittén. Vi fokuserar på nya medlemmar. Riktade aktiviteter mot tjejer. Prova på golf. Gröntkortkurs – 40% fortsätter, vi ska följa upp och få dessa att bli kvar. Behålla befintliga medlemmar.

Banan – Mats och Sören. Banan ser fin ut. 50 personer  ingår i olika kommittéer men ytterligare 50 har hjälpt till under vintern att dra av och på dukarna. Många teer ska förbättras,  fin gång från tee ut i fairway  planeras på alla hål. Bunkrar ska läggas igen.

Vår nya greenkeeper Matz presenterades. Matz har jobbat på Mora GK sen banan var ny. Han känner sig mycket välkommen till Surahammar GK och ser fram emot att få spela med oss medlemmar. En nytändning för honom.

Juniorkommittén. John-Edvard  har under många år jobbat med juniorerna för att utveckla juniorgolf. Korthålsbanan är toppen. Mycket mer glädje och häng i gruppen 2019. Är man med i juniorverksamheten får man spela på banan tillsammans med en medlem. Pegga upp från 150m, spel mot green ger glädje.
Golfläger 21-26 juni. Sveriges bästa juniorläger med en amerikansk tränare. Viktigt att vi vuxna golfare visar respekt för juniorerna och gör så att dom trivs och vill fortsätta.

Paragolf – fortsätta med dem som har Asbergers syndrom. Strokegruppen kommer att fortsätta och Särskolan i Sura ska besökas. Medlemsvård gäller även paragolfen. Medlemmar som av olika anledniningar inte spelar längre, kan delta i den träning som paragolfen ordnar 13 och 27 maj.

Seniorkommittén – upptaktsmöte 1 april. Seniltouren byter till torsdag, passar bättre i schemat för banans skötsel.

Tävlingskommittén – Sören Carlsson ny ordf i kommittén. Man önskar fler i kommittén. Uppgiften är att göra ett komplett tävlingsprogram för öppna tävlingar. Varierande tävlingsformer och flest tävlingar på söndagar i år. Öka antalet deltagare i tävlingarna. Golfveckan vecka 31 i juli och där ingår seniltouren. Svårt få deltagare i singeltävlingar. Tvådagars partävling 16-17 maj ihop med Strömsholm.

Golfveckan och KM ska vara högtidsdagar för klubben. Det kommer att bli lite extra runt dessa tävlingar i år.

Klubbhuskommittén –  Restaurangens veranda renoveras och är bra på gång. Martin Holst har gjort en betydande insats. Nytt golv och nya möbler till verandan ska inköpas. Klart 15 mars, restaurangen öppnar 1 april. Pontus vill ha längre säsong eftersom vi golfare äter för lite och är för snåla. Uppmaning till alla att  gynna restaurangen. Lunch ska serveras ända till jul i år. Boka julbord!

Utbildningskommittén – över 100 pers gick regelkurs förra året. Några regelpromenader blir det i år. Nytt hcp-system i år som kommer att gälla från 4 mars. Av de 20 senaste registrerade ronderna tar man de 8 bästa och genomsnittet på dessa. Gå in på Min golf, så ser du din nya hcp.

Marknadskommittén – hälsar att de behöver fler personer med i kommittén.  Mål 400.000 kr. Hålsponsorer svårt att få, fyra hål är lediga.

Pro/Shop – Micke har heltid på Surahammar i år.  Fokus nybörjarkurser. Sören hjälper Micke i receptionen.  Nya klädpaket finns med klubbkläder.

Klubbchefen – Johan, Natalie och Erik återkommer till receptionen i år. Golfvärdar på helgerna i samarbete med medlemskommittén. Välkomstmail skickas inför helgerna till greenfee gäster.