Information från klubbens styrelsemöte 2020-02-17

  • Stor del av mötet gick åt till att förbereda årsmötet 27/2.
  • Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 samt budget för 2020 behandlades.
  • Klubbchefen meddelade att alla kommittéer jobbat mycket bra med sina handlingsplaner för året.
  • På årsmötet kommer alla kommittéer att ge sammanfattande information om sina planer för säsongen.
  • Peter Andersson utsågs till ordförande i Medlemskommittén.
  • Seniorkommittén meddelar att seniltouren i år kommer att spelas på torsdagar.
  • På kansliet finns en pärm som innehåller alla viktiga styrdokument för klubben. Den är tillgänglig för alla medlemmar.
  • Det yttre rummet i restaurangen som nu renoveras beräknas vara klart till slutet av mars.
  • Startkuren vid hål nr 1 har fraktats bort.

Styrelsen hoppas på god uppslutning på årsmötet 27/2 kl. 19:00 i Folkets Hus, Surahammar.