Information från klubbens styrelsemöte 2019-02-12

  • Rapport från Seniorkommittén (fd Oldboys): Utbytet med Hagge är uppsagt och i stället blir det utbyte med Skerike. Kanonstart och prisutdelning sista onsdagen i varje månad fastlades även för 2019. Det blir en hemlig resa i år.
  • Tävlingskommittén planerar 19 tävlingar under säsongen med första tävlingen 30 maj.
  • Juniorkommittén: John Edward Stenstrand tar över efter Tomas Rollne som ordförande i juniorkommittén. Vecka 26 ordnas ett juniorläger.
  • Samarbete med Schenströmska Herrgården om golfpaket för spel och boende.
  • Beslutades att anta Fagerstas föreslag att den som betalar 1500 kr spelar fritt på den andras bana hela säsongen.
  • Restaurangen öppnar 15 april.
  • De nya golfreglerna – kurs i klubbhuset 4 mars kl 18.00 för styrelsen och kommittéordförande .