Info från styrelsemötet

Information från klubbens styrelsemöte 2019-09-18

  • Under augusti i år hade vi fler greenfeegäster än något av de senaste 4 årens augusti.
  • Budgetarbetet inför 2020 startar nu.
  • Samarbetet med Ängsö GK fortsätter även nästa år.
  • Beslut togs att: Västmanlandsrabatten inte kommer att gälla på Surahammars GK 2020. Samarbetet med Fagersta upphör.  Rabatt på ordinarie greenfee med 100 kr gäller för medlemmar i Avesta, Eskilstuna och Hagge alla veckodagar.
  • 29 personer har hittills nappat på hösterbjudandet för nya och uppgraderade medlemsskap.

Nästa styrelsemöte hålls 17 oktober.