Info från styrelsemötet

Nedanstående frågor behandlades vid styrelsemötet 2020-01-11 

  • Förberedelse för årsmötet 27/2 –  ekonomigruppen presenterade resultaträkning 2019 och budgetförslag 2020. Verksamhetsplan 2020 gicks igenom.
  • Golfveckan kommer att spelas v 31.
  • Verandan kommer att renoveras så att restaurangen kan han den öppen även när det är lägre utetemperatur. Ska  vara klar slutet mars.
  • Marknadskommittén behöver förstärkning.
  • Workshop har arrangerats för att arbeta fram idéer för att rekrytera och behålla medlemmar. Medlemskommittén jobbar vidare med frågorna.
  • Ordförandena i de olika kommittéerna kommer att inbjudas att delta i styrelsemöten för att stärka samarbetet.
  • En sponsorsgrupp skapas för att få in fler bidrag till tävlingarnas prisbord.
  • Kick-off för personalen planeras i mars.
  • Medlemserbjudanden för att få nya medlemmar diskuterades.