Info från senaste styrelsemötet

Hantering av Corona – det är fortfarande ytterst viktigt att alla som uppehåller sig i klubbhuset håller avstånd. Det har visat sig vara problem vid regn då för många personer uppehåller sig inomhus.

Ekonomi – intäkter från greenfee har under april och maj varit mycket bra.

Utbildning för grönt kort – Två nybörjargrupper hittills i år med 10-12 i varje grupp.

Beslutades stänga toaletterna vid hål 6 och 14. Nya toaletter ska köpas in, men om vi inte får tag på nya måste de saneras av extern entrepenör. Klart senast 10 juni.

Banchefens rapport. Banan klipps må-ons-fre. Greenerna klipps och vältas fredag, vältas lördag och klipps söndag. Den anställda seniorpoolen med fyra personer är i gång.

Golfvärdar och faddrar – info har gått ut till alla medlemmar.

Players 1st gästundersökning. Beslutades att vi ansluter oss till gästundersökningen i år, så vi får veta vad våra greenfeegäster tycker om banan och klubben.

Vår bana fyller 30 år i år. Detta kommer att uppmärksammas under sommaren.

Greenfeekontroller kommer att göras ute på banan i juni och juli.