Info från Marknadskommittén

Nu är marknadskommitténs verksamhet i full gång! Du kanske också är intresserad av att ingå i  kommittén för att hjälpa till. I så fall är du mer än välkommen! Om du inte vill ingå i kommittén kanske du i alla fall vill vara med och dra ditt strå till stacken och  köpa reklam/sponsorpaket i klubben. Du kanske har andra kontakter som du skulle kunna förmedla som är intresserade. Hör av dig till kansliet!