Info från årsmötet

Årsmötet var mycket välbesökt och med Bo Jirving som ordförande för mötet gick det smidigt att komma igenom dagordningen. Revisorerna konstaterade att medlemsintäkterna behöver öka och skickade en hälsning till alla medlemmar att göra en insats för att värva nya medlemmar.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgifterna för 2020 fastställdes och finns på hemsidan under meny Klubben/Bli medlem.

Till ny ordförande i Surahammars GK valdes CG Söderberg.

Tre nya styrelseledamöter valdes in: Viviann Henriksen, Lennart Karlsson och Peter Andersson.

Till ny suppleant valdes Olle Thorell.

På klubbens hemsida kan du se hela nya styrelsen.

Årsmötet avslutades med avtackningar:

Jon Schenström och Martin Holst avtackades av Mia Runnérus för förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Mia Runnérus som avböjt att fortsätta som ordförande, avtackades av CG Söderberg.