Höstmöte Damer inom VGDF

Igår samlades några av oss från Damkommittén tillsammans med de andra klubbarna för att prata om säsongen som varit. Hur har klubbarna upplevt Vardagsserien, vilka var det som deltog i den serien, vad har vi för medelålder på de som spelar helg respektive vardagsserie, hur fungerade matchspelet, behöver vi ändra/lägga till något, måste vi ha uppehåll hela juli med seriespel. Det var många frågor som diskuterades och en del önskemål som lämnades att tas upp i annat forum. Efter mötet i vår återkommer vi med detaljer kring hur säsongen kommer att bli vad gäller vardag, helg och matchspel. En sak som vi redan nu vet är att Surahammars GK Damer, kommer delta i samtliga. (vardagserie, helgserie och matchspel).