Historia

Mossfallets Golfbana

Kort historik

Årtal

 

Information

 

88-09-21 Klubbens interimsstyrelse bildas Domänverket ger ett positivt svar på frågan om markarrendet
88-10-13 Golfklubben bildas
88-12-23 Klubben blir antagen som medlem i Svenska Golfförbundet
89-04-12 Klubbens hittills viktigaste dag -FÖRSTA SPADTAGET
89-05-20 Greenkeeper anställs
89-05-21 Rangen öppnar
90-03-05 Klubbadministratör anställs
90-07-01 Golfbanan invigs av Harald Ståhlberg, Svenska Golfförbundet
91-05-15 Invigning av klubbhuset

 

invigningen band