Historia

Mossfallets Golfbana

Kort historik

Årtal

 

Information

 

88-09-21Klubbens interimsstyrelse bildas Domänverket ger ett positivt svar på frågan om markarrendet
88-10-13Golfklubben bildas
88-12-23Klubben blir antagen som medlem i Svenska Golfförbundet
89-04-12Klubbens hittills viktigaste dag -FÖRSTA SPADTAGET
89-05-20Greenkeeper anställs
89-05-21Rangen öppnar
90-03-05Klubbadministratör anställs
90-07-01Golfbanan invigs av Harald Ståhlberg, Svenska Golfförbundet
91-05-15Invigning av klubbhuset

 

invigningen band