HCP – handicap

 

Lars-Göran Almgren, sammankallande,   070 735 0840

Lennart Karlsson,  070-315 66 78

Ola Bäck,   070-879 15 65

Bo Jirving,  070 556 6159

 

Hcp-kommitt’en handlägger frågor om medlemmarnas handicap.
Vi frågor om dessa kontaktas någon av ovanstående.