Handigolf

Handigolfkommittén består av följande personer:

Ordförande:Ulf Wilson 072-325 68 80ulf.wilson@gmail.com
Christer Bergström 070-595 67 87 kema.bergstrom@hotmail.com
Lena Löf 073-724 81 27 lenam.lof@gmail.com
Susanne Grunditz Markström
Mayvor Wilson 070-624 56 60 majvor.wilson@gmail.com
Tage  Markström

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR HANDIGOLF

Bakgrund Surahammars GK bildades 1989, en 18-håls bana som blev godkänd av Svenska Golfförbundet. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig golfanläggning för alla slags golfare. Det ska vara ett lätt och roligt att lära sig spela golf. 2016 påbörjades bygget av en ny range för att ge plats för ett nytt träningsområde med sex korta hål där den nuvarande rangen är. Tanken med det nya träningsområdet är att alla ska ha möjlighet att prova på och anläggningen ska vara anpassad för funktionshindrade.
Styrelsen för Surahammars GK beslutade i maj att bilda en Handigolfkommitté som även ska vara med i utformningen av det nya träningsområdet.

Verksamhetsidé

Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och vuxna med sina egna förutsättningar och ambitioner att tycka golfen är en rolig och utmanande idrott.
Vårt stora mål är att få barn och vuxna med funktionsnedsättning att ha bra kamratskap på klubben och glädje till golfen.

Värderingar

 • Att idrotta är att ha roligt tillsammans!
 • Vi fokuserar på utveckling. Vi spelar, tävlar och tränar för att främja individens och gruppens utveckling. Motgångar är erfarenheter vi lär oss och växer av.
 • Barnens och vuxnas behov står alltid i centrum. Verksamheten är till för dem, inte klubben eller någon annan.
 • Ledare hjälper de funktionsnedsatta att ta ansvar för och utvecklas genom sin golf.
 • Alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna till Surahammars GK.

Vision Surahammars Handigolf.

 • Vi har en handigolf-verksamhet där vi vill att alla längtar till träning, tävling, spel och att umgås tillsammans.
 • Klubben är en samlingsplats för alla med funktionsnedsättning att träffas och utöva sin idrott.

Målsättning 2018

 1. Klubben har som mål att ha en handigolf-grupp en gång i veckan i träning.
 2. Vi vill ha nöjda barn och vuxna med funktionsnedsättning som längtar till klubb och träning! Det innebär att vår  verksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap. Vi mäter kvaliteten i slutet av säsongen genom en enkel utvärdering till alla deltagare.
 3. Fortsätta med träning för elever med Aspergers syndrom på skolan Viljan i Ramnäs .
 4. Starta grupp för Stroke patienter i samarbete med Surahammars kommun.
 5. Utbildning av ledare i samarbete med VGDF och SISU

Strategi

 1. Jobba tillsammans med SGF, VGDF samt SISU för att strukturera verksamheten.
 2. Samarbete VGDF
 3. Ta ett steg i taget, sikta lagom högt, utforma en verksamhet som passar Surahammars GK
 4. Skapa en väl fungerande Handigolfkommitté som organiserar verksamheten.
 5. Aktivera ledare.
 6. Ha hög kompetens på våra tränare/ledare. Erbjuda relevant utbildning,
 7. Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med bra handigolfverksamhet.
 8. Mätbara mål och delmål.

Aktiviteter

För aktiva:

 • Träning 1g/veckan,
 • Träningsdagar i samarbete med VGDF.

För ledare:

 • Utbildning för ledarna
 • Prova på dagar för alla.

För Handigolfkommittén:

 • Uppstartsmöte
 • Regelbundna möten, 4 st – ansvarsfördelning.

Utbildning.

 • Regelbundna kontakter med SISU.
 • Revidering av verksamhetsplan i oktober.
 • Samarbete med andra handigolfklubbar.

Rekrytering:

 • Genom mun-mot-mun. Är du nöjd med träningen, berätta det!
 • Aktivt samarbete med närliggande skolor (utveckla)
 • Samarbete med Surahammars kommun.
 • Samarbete med Viljan boende med Asberger syndrom.

Organisation 

 • 1 st huvudledare.
 • 2 st hjälpledare till träningsgruppen
 • 1 st redovisningsansvarig

Reviderad 2018-04-19