Handigolf

 

Handigolfkommittén består av följande personer:

Ordförande:Ulf Wilson 072-325 68 80ulf.wilson@gmail.com
Christer Bergström 070-595 67 87 kema.bergstrom@hotmail.com
Lena Löf 073-724 81 27 lenam.lof@gmail.com
John-Edward Stenstrand 076-855 09 00 je.stenstrand@gearwheel.se
Mayvor Wilson 070-624 56 60 majvor.wilson@gmail.com
Tomas Berg 070-607 04 11 tomas.berg@bwanpassning.se
 Jimmy Hjorth 070-980 11 18 jimmy@htm.se

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR HANDIGOLF

Bakgrund Surahammars GK bildades 1989, en 18-håls bana som blev godkänd av Svenska Golfförbundet. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig golfanläggning för alla slags golfare. Det ska vara ett lätt och roligt att lära sig spela golf. 2016 påbörjades bygget av en ny range för att ge plats för ett nytt träningsområde med sex korta hål där den nuvarande rangen är. Tanken med det nya träningsområdet är att alla ska ha möjlighet att prova på och anläggningen ska vara anpassad för funktionshindrade.
Styrelsen för Surahammars GK beslutade i maj att bilda en Handigolfkommitté som även ska vara med i utformningen av det nya träningsområdet.

Verksamhetsidé

Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och vuxna med sina egna förutsättningar och ambitioner att tycka golfen är en rolig och utmanande idrott. Vårt stora mål är att få barn och vuxna med funktionsnedsättning att ha bra kamratskap på klubben och glädje till golfen.

Värderingar

 • Att idrotta är att ha roligt tillsammans!
 • Vi fokuserar på utveckling. Vi spelar, tävlar och tränar för att främja individens och gruppens utveckling. Motgångar är erfarenheter vi lär oss och växer av.
 • Barnens och vuxnas behov står alltid i centrum. Verksamheten är till för dem, inte klubben eller någon annan.
 • Ledare hjälper de funktionsnedsatta att ta ansvar för och utvecklas genom sin golf.
 • Alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna till Surahammars GK.

Vision Surahammars Handigolf.

 •  Vi har en handigolf-verksamhet där vi vill att alla längtar till träning, tävling, spel och att umgås tillsammans.
 • Klubben är en samlingsplats för alla med funktionsnedsättning att träffas och utöva sin idrott.

Övergripande målsättningar 2017- 2019

 •  Klubben har som mål att ha en handigolf-grupp en gång i veckan i träning.
 • Vi vill ha nöjda barn och vuxna med funktionsnedsättning som längtar till klubb och träning! Vårt fokus är på juniorernas behov. Det innebär att vår juniorverksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap. Vi mäter kvaliteten i slutet av säsongen genom en enkel utvärdering till alla             juniorer.
 • Bedriva välorganiserad träning med hög kvalitet: den ska vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap
 • Ha två ledare/lagledare per träningsgrupp.
 • Fokusera på rekrytera handigolf-medlemmar. Prova på dag

Målsättningar 2016

 •  Skapa en fungerade Handigolfkommitté på tre personer eller fler.
 • Kommunicera på ett tydligt sätt med aktiva, pro och klubb hur verksamheten ser ut och hur den utvecklas.
 • Handikapanpassa anläggningen, banan, övningsområde, klubbhus, rangen, parkeringen och övriga ytor
 • Att under 2016 bli en av SGF;s godkänd handigolfklubb.

Strategi

 •  Jobba tillsammans med SGF, VGDF samt SISU för att strukturera verksamheten.
 • Samarbete med Arboga GK samt Köpings GK
 • Ta ett steg i taget, sikta lagom högt, utforma en verksamhet som passar Surahammars GK
 • Skapa en väl fungerande Handigolfkommitté som organiserar verksamheten.
 • Aktivera ledare.
 • Ha hög kompetens på våra tränare/ledare. Erbjuda relevant utbildning.
 • Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med bra handigolfverksamhet.
 • Mätbara mål och delmål.

Aktiviteter

För aktiva:

 • Träning 1g/veckan.
 • Läger/träningsdagar i samarbete med VGDF.

För ledare:

 • Utbildning för ledarna
 • Trivselkväll med ledare.

För Handigolfkommittén:

 • Uppstartsmöte
 • Regelbunda möten, 6 st – ansvarsfördelning.
 • Utbildning.
 • Regelbundna kontakter med SISU.
 • Revidering av verksamhetsplan i oktober.

Rekrytering:

 •  Genom mun-mot-mun. Är du nöjd med träningen, berätta det!
 • Aktivt samarbete med närliggande skolor (utveckla)
 • Samarbete med Surahammars kommun.
 • Samarbete med Viljan boende med Asberger syndrom.

Organisation 

 •  1 st huvudledare.
 • 2 st hjälpledare till träningsgruppen
 • 1 st redovisningsansvarig

Budget

 • SGF/Allmänna arvsfondens stöd
 • LOK-stöd
 • SISU utbildningsbidrag

 

Antagen av Surahammars Golfklubbs styrelse tisdagen den 9 augusti 2016.