Driving Range

Rangen är öppen så gott som dygnet runt med undantag för några timmar i veckan då rangen plockas och klipps.

För att få ut bollar använder du rangekort, polletter eller ditt vanliga bankkort. Du får 30 bollar för 25 kr.

Rangekort

Ett rangekort kostar 50:- och du fyller på ditt kort med önskat belopp.

Alternativ 1:

Ladda kortet med 50 drag/poletter (30 bollar per drag) totalt 1500 st bollar.

Kostnad 500:-

Alternativ 2: 

Köp årskort för obegränsat uttag.

Kostnad;
1 250 kr per person,
1 750 kr per par,
2 500 kr per familj,
650 kr per junior.

PRO Club Professional Michael Ramquist
Tel: 076-623 78 85
E-mail: michael.ramquist@pgasweden.golf