Program för klubbens tjejer i april-juni

Damkommittén under ledning av Lotta Faleke har nu planerat för säsongen 2018. Årets målsättning är: ”Skapa förutsättningar för en god klubbanda och en stark känsla av gemenskap bland oss tjejer i Surahammars Golfklubb!”

Det börjar med upptaktsträff för alla klubbens tjejer den 19 april i klubbhuset. I bifogade nyhetsbrev kan du läsa om alla trevligheter som erbjuds under april till juni. Nyhetsbrevet har skickats ut till alla tjejer i klubben.

Klicka på länken för att öppna: damprogramr april-juni 2018