Corona – info om beslut och åtgärder

2021-05-01

Idag uppdaterade  SGF sitt tävlingsförbud att gälla t.o.m 30 maj.
Detta medför att nedan tävlingar är inställda, utöver klubbtävlingarna.

11 Maj: Scratch(Tortuna GK), Damer V(Surahammars GK)
23 Maj: H50(Ängsö GK), Damer H(Skerike GK)
24 Maj: H40(Köpings GK), H60(Västerås GK), H70(Strömsholms GK)
25 Maj: Scratch(Ängsö GK)
30 Maj: DM H&D(Frösåkers GK), Teen Tour Future omg.2(Surahammars GK), Teen Tour First omg.2(Skerike GK)

Nästa uppdatering kommer nästa måndag 17 maj.

2021-04-26

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 23 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 3 maj.
Detta omfattar alla serier och klubbtävlingar.
Västmanlandsgolfförbundet har bett alla klubbar i distriktet att dölja sina tävlingar i Min Golf och detta har vi följt.
Se status för årets förbundstävlingar

Corona-riktlinjer för klubbar. Tävlingsinformation

2021-03-15

De tillfälliga coronaföreskrifterna har en ändring:
I år är bunkerkrattorna utplacerade och spelet i bunkrarna sker som vanligt. Använd dock handske när du tar i en kratta.

2021-01-13
Pandemilagen träder i kraft och vi måste självklart följa rekommendationerna vi får från Svenska Golfförbundet
Pandemilagen – rådgivning från SVGF

2020-12-11
Kurvorna pekar åt fel håll och vi måste alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen.
Från och med 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (FHM).
Länk till förbundets informationssida

 

 

2020-06-22

Mail från VGDF 2020-06-20 angående seriespel i Västmanland:

” Nu har SGF beslutat och uppdaterat sin tävlingsvillkor gällande 70+.
VGDF följer det som SGF rekommenderar, detta medför tyvärr att H70 samt D70 serierna ställs in detta år. 

Vi vill även för de andra serierna Scratch, H40, H50, H60, Damer Vardag samt Damer Helg att följande rekommendationer följs. 

 1. Om ni känner er det minsta sjuk så är ni hemma.
 2. Helst ser vi att inga 70+ funktionärer används men om det behövs är på den personens egna ansvar.
 3. Används golfbil(med sjukintyg självklart) så är det 1/person per bil som gäller inga undantag för detta.
 4. Hantering kring betalning hoppas vi att ni klubbar sköter detta på ett bra sätt. Kanske skicka ut info till alla spelare innan start om vad som gäller. Någon form av elektronisk betalning är att föredra.
 5. Hantering av scorekort, där är det likadant som punkt 4 att ni som klubb sköter detta på ett bra sätt samt informerar spelarna vad som gäller.

Mvh
Västmanlands golfdistrikts styrelse.”

 

2020-06-15

Den 5 juni kom nyheten från golfförbundet att tävlingar kan återupptas från och med den 1 juli.
Detta innebär att vi kan arrangera Golfhäftet Trophy den 5 juli och Golfveckan mån- lördag v. 31.

Vi kommer dock behöva rätta oss efter de rekommendationer vi har fått från förbundet och tävlingarna behöver uppdateras med information. Arrangemangen behöver säkerställas så att vi undviker större folksamlingar, kanonstarter och prisutdelningar.
Omklädningsrummen kommer att vara fortsatt avstängda för dagsgäster.

TK har nytt uppstartsmöte torsdagen den 18 juni, med genomgång av de särskilda rekommendationerna, men vänta inte på dessa.

Gå in och anmäl dig till våra tävlingar nu och sprid informationen till dina golfande vänner!

Välkomna!

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

 

 

2020-06-12

Seniltouren kommer att återupptas med strikta förhållningsregler och spelas efter de regler som tillämplas i vanlig tidsbokning.
Inga prisutdelningar, och inget annat som riskerar större samlingar än 50 personer.
Se separat information från seniltouren.
Efter test, med vanlig tidbokning den 4 juni ser vi med glädje att alla rekommendationer har efterföljts med stor hänsyn och ännu bättre än vid individuella starter efter bokningsschema.

Bilar:

Vi rekommenderar fortfarande att de som bokar bil framför bilen ensam utan passagerare.
Vi  kommer självklart inte att lotta kommande tävlingar, så att tävlande inte kan åka egen bil.

Vi har valt att inte skylta upp hanteringen med bil,utan framför muntligen till alla som bokar bil.
Vi ser att de sällskap som umgås privat ( gifta, sambos och bästa vänner) och kommer tillsammans i sina personbilar är de som eventuellt delar bil på golfbanan och beslutar i och med detta själva för hanteringen.

Vi agerar inte poliser utan uppmanar alla att ta ansvar för sig och andra i sin omgivning.

 

2020-04-19

VDGF beslut vid möte 2020-04-16

 • Västmanlandsseriens samtliga omgångar ställs in 2020-05-10- 2020-06-30.
  Beslut angående resterande omgångar och Hösttouren meddelas omkring 15/6.
 •  DM på Frösåker den 30/5 ställs in (eventuellt nytt datum kommer)
 • DM juniorer den 16/6 (Surahammar) flyttas (eventuellt nytt datum kommer)
 • Inga juniorsamlingar/-tävlingar genomförs i VGDF regi före 30/6

Läs hela protokollet här:VGDF beslut 2020-04-15

 

2020-04-06

Vi ställer in samtliga tävlingar i maj och juni till att börja med.

Seniltourens start skjuts på framtiden, till att börja med under april och maj månad.

 

2020-04-06

TILLFÄLLIGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FR O M 1 APRIL PÅ SURAHAMMARS GK MED ANLEDNING AV COVID-19

För att minska risken för smittspridning under Coronapandemin gäller från och med 1 april tills vidare följande tillägg till klubbens ordningsföreskrifter för allt spel och träning på vår anläggning.

 • Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet. Om stången måste centreras ska detta göras med handske på eller med en klubba.
 • När bollen ska tas upp ur hålet ska spelaren använda handske. Alltså inte använda en klubba eftersom hålkanten då riskerar att skadas.
 • Bunkerkrattor ska inte användas. Spelaren ska istället jämna ut sanden med sin fot eller sin klubba.

Det är klubbens styrelse som beslutar om lokala regler och ordningsföreskrifter och styrelsen tar också beslut om när ovanstående tillägg upphör att gälla.

KLUBBENS LOKALA REGLER HAR UPPDATERATS

Läs mer här>>

 

2020-04-03

Idag 14.00 har  Svenska Golfförbundet skickat denna information till alla anslutna golfklubbar.
https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Surahammars Golfklubb kommer ha möte klockan 13.00 måndagen den 6 april för att se vad detta innebär för föreningen.
Tills dess är alla tävlingar stängda för anmälan.

Källa: golf.se, Svenska Golfförbundet

2020-04-03
Läs brevet från ordförande som du fått i din mail.
har du tappat bort det hittar du det här. Ordörandebrev 20200403

 

2020-04-01

Uppdatering om läget på klubben, nu ska vi spela golf!

Vi förbereder öppning till påsk! Datum och tid är inte spikat, så vi återkommer om det.

Vi har lite extra förberedelser att förbereda i år på grund av coronaviruset.

Men vi är så tacksamma och förstår verkligen att det är en fin förmån för oss golfare att kunna få utföra vår idrott och aktiviteter som går att göra trots de rekommendationer och regler som regeringen inför, i målet att bromsa smittan. Golf är trots allt en utomhussport, och nu jobbar vi för att gäster och medlemmar inte ska behöva komma i nära kontakt inne i klubbhuset.

Hjälp dig och klubben genom att undvika ryktesspridning,
Viktiga budskap till medlemmarna skickas via mail och som nyhet på hemsidan.
Tänk först och överreagera inte, behåll lugnet och tänk efter.

Följ folkhälsomyndighetens råd för att undvika att bli smittad och smitta andra.
Stanna hemma om du är sjuk
Tvätta händerna ofta
Undvik närkontakt – håll avstånd på ca 2 m vid köer.
Hosta och nys i armvecket

Vi har tagit bort stolar och bord i entrén och stängt omklädningsrummen för ombyte och dusch enligt Folhälsomyndiheternas rekommendationer.
Toaletterna är öppna, både i entrén och i omklädningsrummen.

 

Nu ska vi spela golf , förbered dig!

Ladda ner appen: Ontag  Klicka här på texten för att komma till instruktioner och information: 
för ankomstanmälan och scorekort!
Betala via min golf, när du besöker andra klubbar, eller om du är besökare.

Undvik att gå inte till reception och kansli och du inte ska handla något förstås!.

Framför att allt, fokusera på det vi får göra!
Den här säsongen blir annorlunda för alla, och det blir kanske inte som vi tänkt oss
men vi har fortfarande möjlighet att utöva vår fantastiska golf, på vår fantastiska bana!

Vi fixar detta, tillsammans!

Hälsningar
Maria Pennerborn
Klubbchef

 

2020-04-01

Uppdaterad information från Svenska Golfförbundet mailades ut till klubbens ordförande, klubbchef och TK under kvällen den
1 april. 20.42 kom detta: Hantering av tävlingsverksamhet

 

 

2020-03-30

Svenska Golfförbundet uppdadaterar regler för tävlingar löpande: Dessa regler gäller från den 30 mars 2020
Spel- och tävlings-handboken_
Surahammars Golfklubb arbetar med att ta fram nya, tillfälliga lokala regler, som komplement.

Källa: Svenska golfförbundet: www.golf.se

2020-03-27

Svenska Golfförbundets råd vid tävling uppdateras fredagen den 27 mars och kommer att gälla från och med den 30 mars.
Läs mer om hur vi golfklubbar rekommenderas agera vid tävling.

Källa: Folkhälsomyndigheten och RF

Surahammars GK, kommer att för varje tävling följa de rekommendationer som gäller vid varje tillfälle. Då förutsättningar kan förändras under säsong så uppmanas alla spelare att  läsa igenom tävlingsbestämmelserna för varje enskild tävling.

 

2020-03-24

 • Folkhälsomyndigheten ger i rekommendationerna för idrott ett antal råd som riktar sig direkt till Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen. Följande områden finns med:
 • Generella råd
 • Inomhusaktiviteter
 • Utomhusaktiviteter
 • Aktiviteter för äldre
 • Cuper, tävlingar och matcher

Träna gärna, men gör det säkert (Klicka på rubriken)

Källa: Folkhälsomyndigheten och RF

 

2020-03-23

 • Medlemmar som arbetar ideellt. Endast påbörjade arbeten som sker i mindre grupper, eller på egenhand uppskattas. Banpersonalen som är anställd arbetar vidare som vanligt men allt övrigt arbete på banan utförs i samråd med banchef och på uppdrag av banchef.
 • Klubbhuset kommer att vara öppet när banan öppnar, men undvik kö, håll avstånd och hälsa med ett leende.
 • Betalning och ankomstanmälan görs bäst digitalt genom Mingolf.se och Golf Gamebook. ( klicka på länken och ladda ned appen)
 • Städdagen på banan ställs in.
 • Kick-off för styrelse och anställda 29 mars skjuts upp.

2020-03-18

Utskick till medlemmarna med anledning av Coronapandemin

Brev: Coronavirus

 • Vi ställer in fysiska styrelsemöten, kommittémöten och upptakter och återkommer med nya datum där kallelse gått ut.
 • Styrelsemötet den 23/3 kommer att hållas via videolänk.