Notering

Information om covid-19 till ledare och aktiva

Idrottsaktiviteter är viktiga för barn och ungdomars hälsa, men när barn och ungdomar från olika skolor tränar inomhus finns en risk för ökad smittspridning av covid-19. 

Vi vill därför påminna om de rekommendationer som gäller avseende covid-19.

 • Avstå alltid från träning vid sjukdomssymtom, detta gäller även lindriga förkylningssymtom
 • Om du har fått information om att du är en nära kontakt till någon som har covid-19 ska du avstå från inomhusträning i grupp under 14 dagar.
 • Om du konstateras vara smittad av covid-19 och har varit på en inomhusträning samma dag eller dagen innan du fick symtom ska du kontakta din tränare så att övriga som deltog i träningen kan få information om att de kan ha utsatts för smitta.

Information till dig som är tränare eller liknande

 • Om någon varit på en inomhusträning samma dag eller dagen innan personen fick symtom så ber vi dig informera samtliga som var på träningen om att de kan ha utsatts för smittrisk och att de ska följa råden för nära kontakter under 14 dagar. Detta innebär att träningsgruppen ska avstå från inomhusträning under 14 dagar från det tillfälle där smittspridning kan ha skett.
 • Utvidgad provtagning av en hel träningsgrupp kan vara aktuellt i vissa fall.

Läs mer i ”Informationsbrev om smittspårning vid covid-19 till lagledare/tränare/verksamhetsansvarig i föreningslivet”.

Vid frågor kontakata Region Västmanland.

Notering

Information från styrelsemötet 2021-02-15

Information från det senaste styrelsemötet:

 • Årsmötet var i fokus på mötet.
 • Budgeten, som läggs fram på årsmötet, är baserad på att vi ökar med 50 medlemmar och att greenfeeintäkterna är beräknade på 6.000 besökare. Investeringar inkluderar bl a nya portar till maskinhallen, ny fettavskiljare, kylrum och förstärkning av elcentralen samt golfbilsgarage. Vi kan nu efter några tunga år se att vi har en ekonomi i balans.
 • Beslut om medlemsavgifter och greenfeeavgifter för 2021 som kommer att läggas fram på årsmötet för beslut.
 • Verksamhetsplan och -idé för Surahammars GK gicks igenom. Dessa kommer att presenteras på årsmötet.
 • Två motioner som inkommit till årsmötet behandlades.
 • Nya kontakter kommer att tas med Trafikverket för att försöka få sänkt hastighet på väg 66 vid golfklubbens utfart.
Notering

Ett år med det nya hcp-systemet

Den 1 mars 2020 infördes världshandicapsystemet i Sverige. Systemet är alltså nu gemensamt för golfare i hela världen. Ditt exakta handicap är genomsnittet av dina åtta bästa rundor av de 20 senaste registrerade. Du ser ditt exakta handicap i Min Golf. Högsta handicap är 54,0, spärren för höjning över 36 är borta. Även handicapgrupperna är borttagna.

Oavsett handicap får alla nu registrera sällskapsronder från nio hål och uppåt. Ingen förregistrering krävs, du behöver inte meddela i förväg att du tänker spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. När du ska spela kollar du i slopetabellen hur många slag du får, spelar enligt reglerna och gör ditt bästa. Registrera sen ronden, bra som dålig, i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag per hål eller total poängbogeyscore. Systemet räknar ut ditt nya exakta handicap. Efter någon minut kan du se ditt nya handicap i Min Golf. Du får också ett mail om detta, oavsett om ditt handicap ändrats eller inte.

Systemet har i stort fungerat bra. I början fick en del ett handicap baserat på felaktig beräkning, men det har rättats till. En sak fungerar dock fortfarande inte, beräkningen enligt PCC (Playing Conditions Calculation). Den stängdes ner i maj 2020 och har ännu inte öppnats. PCC är tänkt som en statistisk beräkning på om förhållandena en dag avvikit från det normala, så att spelarnas prestationer påverkats av banförhållanden, väder och banuppsättning. Förhoppningsvis får man igång även detta 2021.

Till sist, ju fler rundor vi registrerar ju rättvisare handicap får vi.

Lars-Göran Almgren 

 (Källa: Båstad GK:s hemsida)

Notering

Info från senaste styrelsemötet 2021-01-25

Information från golfklubbens styrelsemöte 2021-01-25

 • Vår nya greenkeeper Elliot Wilson börja jobba hos oss 15/2.
 • Årsmötet för Surahammars GK 25/2 blir digitalt. Kallelse skickas ut till alla medlemmar via GIT samt läggs upp på hemsidan.
 • Arrendeavtal har skrivits med ett bolag som drivs av Josef Sirugo, Mikael Karlberg, Peter Forsberg och Conny Venngren. Planen är att på klubbens mark bygga två padelbanor som ska invigas i början av april.  Golfklubben har inga ekonomiska åtaganden i detta.
 • På förekommen anledning  beslutades att inga ersättningar eller premier betalas till medlemmar i kommittéerna. Det är viktigt att vi i klubben håller isär sponsring och ideellt arbete.
 • Medlems- och greenfeeavgifter för 2021 kommer att presenteras på årsmötet.

 

 

Notering

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE TORSDAG 25/2 KL 19.00

Härmed kallas alla medlemmar i Surahammars golfklubb till ordinarie årsmöte torsdag 25:e februari kl 19.00.
Årsmötet kommer att hållas digitalt.

Anmäl dig här   –  helst före 23/2.

Länk för inloggning till mötet skickas med epost till alla som anmäler sig.

Handlingar till årsmötet att ladda ner:

Motioner från medlemmarna skall vara Kansliet tillhanda senast 10 februari 2021.

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga digitalt en vecka före årsmötet.

Medlemsmöte (digitalt) kommer att hållas direkt efter årsmötet

VÄLKOMMEN!

Styrelsen för Surahammars Golfklubb

Notering

Valberedningens förslag till årsmötet 2021-02-25

Valberedningen föreslår enligt nedan:

Ordförande 1 år: Carl-Göran (CG) Söderberg (omval)

Ledamöter 2 år: Patrik Ekholm (omval), Elin Skalstad (nyval), Christina Bredin (nyval)

Suppleanter 1 år: Olle Thorell (omval), Lennart Pettersson (nyval), Josef Sirugo (nyval)

Revisorer 1 år: Sven-Erik Gårdhage (omval), Göran Ek (nyval)

Revisorssuppleanter 1 år: Stig Nordin (nyval), Bengt Pettersson (nyval).

Valberedning 1 år: Lars-Göran Almgren (sammankallande), Mayvor Wilson, Peter Karlsson. Ytterligare en ledamot utses av styrelsen.

Har du frågor betr. valberedningens förslag, kontakta Lars-Göran Almgren, 070 735 0840

Notering

Beslut taget vid klubbens extra årsmöte

Klubbens extra årsmöte genomfördes digitalt torsdag 17/12 med 56 inloggade medlemmar. Mötet flöt på mycket bra. Beslut togs med stor majoritet (94 %) att upplåta nyttjanderätt av klubbens mark till entreprenör för att anlägga en padelbana.

Padeltennis är den snabbast växande racketsporten i Norden och golfklubben har fått förfrågan från några intressenter att arrendera mark av klubben för att bygga en padelbana. För klubben är det mycket intressant eftersom fler människor skulle komma till klubbområdet, vilket på sikt kan ge oss fler golfspelare. Det kommer även ge ökade intäkter för restaurang och shop.

Maria Pennerborn gjorde en föredragning av projekt Padelbana samt en genomgång av inkomna frågor och svar på dessa. Titta gärna på  Padelpresentationen så får du veta mer. I denna fil,  Frågor från medlemmar, finns de frågor som kom in från våra medlemmar före mötet.

Nedan följer frågor från deltagarna i mötet, med svar från styrelsen:

Fråga: Varför arrende baserat på deras intäkter. Fast arrendeavtal gör att vi vet vad vi får.
Svar: Padelbolaget tar all risk och föredrar därför arrende på provisionsbasis.
Fråga: Kommer våra omklädningsrum och duschar att användas av padelspelarna?
Svar: Ja.

Fråga/påpekande: Klubben som ett aktivitetscentrum. Kommer vi att klara alla dessa nya kunder och deras behov att nyttja våra lokaler? Finns separat elmätare till anläggningen. Vem tillfaller banan när arrendeavtalet upphör? Kan banans placering störa aktiviteter vid bollhuset.
Svar: Padelbolaget får ta bort anläggningen och återställa marken. Bedömningen vi gjort är att marken där vi planerat banan är den bästa. Vi kommer att kontrollera med besiktningsmannen.
Fråga: Hur hanteras vinstomsättning/vinst
Svar: Det ansvarar entreprenören för.

Fråga: Är klubben beredd att teckna ett fast arrendeavtal?
Svar: Vi kommer att diskutera frågan med padelbolaget. För oss är det viktigast att göra klubbens anläggning mer attraktiv.
Fråga: Långsiktigt – hur passare detta in med kringarrangemang?
Svar: Ligger helt i linje. Kommunen vill att SGK ska vara start o stopp för MTB-cykling. Allt för att göra detta till ett attraktivt aktivitetsområde.
Fråga: Har vi tänkt öppna upp för fler intressenter?
Svar. Vi har haft flera intressenter, men för nu diskussioner med en intressent.
Fråga: Omklädningsrummen är små, måste vi investera i nya?
Svar: Det är möjligt, men eventuellt behöver vi investera i nya omklädningsrum eftersom köket behöver utökas.

Klubben kommer fortlöpande att hålla alla klubbmedlemmar uppdaterade om vad som händer i denna fråga här på hemsidan.

 

Notering

Info från styrelsemötet 2020-11-16

 • Fakturering av medlemsavgifterna 2021 – första inbetalningen har skickats ut.
 • Beslutades bilda en fastighetskommitté med Lennart Pettersson som ordförande och där Kjell Hedmark ingår.
 • Rekrytering greenkeeperTre intressenter finns som kommer att intervjuas.
 • Padel. Klubben har fått förfrågan från två olika intressenter som vill arrendera mark av klubben för att bygga en padelbana
 • Beslutades att testa appen ”Sista nio” nästa år. Appen gör att vi får ut fler spelare på banan.
 • Starttidsschemabeslutades att även nästa år ha 10 minuter mellan starterna.
 • Banchef. Banan ser bra ut och håller på att invintras. Vintertäckningen av greenerna förbereds.
 • Årsmöte 2021 torsdag 25/2.
Notering

Info från styrelsemötet 2020-09-28

 • Nytt avtal på två år har skrivits med vår Pro Michael Ramquist.
 • Vår greenkeeper Matz Hedenström lämnar klubben 30/9 och rekryteringsarbetet för att hitta ny greenkeeper pågår.
 • Andreas Pettersson har anställts som tillfällig banarbetare under hösten. Han var banarbetare hos oss för fem år sedan.
 • Receptionens öppettider från 5/10 är kl 8 – 15. Från 19/10 är receptionen endast öppen lördagar och söndagar.
 • Slopvärdering av banan gjordes härom veckan av SGF. Resultatet kommer om några veckor.
 • Jordprover har tagits på greenerna 4 och 13 för att få fram vad som finns eller fattas i jorden.
 • Donationen på 50.000 kr som klubben fick tidigare kommer att användas till renovering av våra teer. Planen är att börja med tee 57 på hål 2 och 12.
 • Nettotillväxten är 50 st medlemmar under 2020.
sv_SESwedish