Notering

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

TILLFÄLLIGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FR O M 1 APRIL PÅ SURAHAMMARS GK MED ANLEDNING AV COVID-19

För att minska risken för smittspridning under Coronapandemin gäller från och med 1 april tills vidare följande tillägg till klubbens ordningsföreskrifter för allt spel och träning på vår anläggning.

 • Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet. Om stången måste centreras ska detta göras med handske på eller med en klubba.
 • När bollen ska tas upp ur hålet ska spelaren använda handske. Alltså inte använda en klubba eftersom hålkanten då riskerar att skadas.
 • Bunkerkrattor ska inte användas. Spelaren ska istället jämna ut sanden med sin fot eller sin klubba.

Det är klubbens styrelse som beslutar om lokala regler och ordningsföreskrifter och styrelsen tar också beslut om när ovanstående tillägg upphör att gälla.

KLUBBENS LOKALA REGLER HAR UPPDATERATS

Läs mer här>>

Notering

Information från styrelsemötet 2020-03-23

Styrelsen genomförde för första gången sitt möte på webben så att alla skulle kunna delta.

 • Hantering av Corona.  Beslut har tagits att pausa frivillig personal över 70 och stänga kansliet. Maria jobbar på förhållningsregler för golfspelare i vår klubb. När banan öppnar kommer det att bli möjligt att checka in utomhus, anmäla sig via telefon eller app.
  Klubbhuset kommer att vara öppet när banan öppnar. Mycket är ovisst i nuläget och vi får ta beslut allt eftersom förutsättningarna ändras.
 • Restaurangen öppnar 1 april.
 • Rapport Banchef. Banan ser bra ut. Greenerna ska klippas och dressas i veckan och bunkrarna ska kantskäras.
 • Städdagen ställs in i år. Det som skulle ha utförts på städdagen hanteras av Sören och bankommittén.
 • Beslut togs:
  – att godkänna policyn för GDPR.
  – att godkänna policyn för Utdrag ur belastningsregistret.
 • Kick-off för styrelse och anställda 29 mars skjuts upp. De 12 anställda får en genomgång av våra strategier, mål och värderingar.
 • Klubbens fina resultat i undersökningen Players 1 hösten 2019 kommer att redovisas i olika medier.
 • Kampanj för att få nya medlemmar kommer att skickas ut till alla nyinflyttade i Västerås.
 • Greenfeeavgifterna är en viktig inkomstkälla. En ny strategi för greenfeesamarbeten ska tas fram.
Notering

Information från medlemsmötet i anslutning till årsmötet

CG inledde mötet med att tacka för förtroendet att leda klubben under 2020. Vi är över 50 personer som är ideellt engagerade i klubben.

Dialogmöten – CG tror på att träffas och kommer att bjuda in till dialogmöten, ett strax före sommaren för att diskutera om vi är på rätt väg och ett i höst där vi summerar året som gått.

Vi har kompetent banpersonal som hanterar banan på bästa sätt, så styrelsen kan släppa fokus på banan.

Vi måste öka medlemsantalet. Vårt fokus är att se till att medlemmarna trivs på vår klubb.

Sponsring – har ni kontakter som vill sponsra våra tävlingar. Både smått och stort är välkommet.

Players First – viktigt för klubben att få veta hur medlemmarna trivs. Att hela tiden stämma av vad medlemmarna tycker är ett viktigt styrinstrument.  Vi behöver förbättra utslagsplatser, fairway, bunkrar. Banan är rolig att spela fick högt värde. Av 330 klubbar som deltagit ligger vårt resultat i mitten.

 • Uppmaning: träna mer på Surahammars GK.
 • Restaurangen, Sura på 15 plats bland de utfrågade klubbarna.
 • Turistföreningen besökte oss i somras och var imponerade över vår klubb och framför allt restaurangen.
 • Vi ska vara stolta över vår golfklubb. Den bästa marknadsföring vi har är medlemmarna som talar positivt om vår bana. Vi ska vara lyhörda för nya idéer.
 • I distriktet ligger vi högt jfr övriga klubbar.

Övergripande mål 2020

 • 50 nya medlemmar
 • Ambassadörspoäng i Players First bättre än övriga i länet
 • Öka antalet greenfeeintäkter med 20%  jämfört med 2019
 • ORGANISERA aktiviteter på övningsområdet som träningar o tävlingar.
 • Öka antalet aktiva juniorer 6-21 till minst 15 % av fullvärdiga medlemmar
 • Ekonomi i balans

Uppföljning av årets måltal varje månad på hemsidan..

Vår PRO Micke kommer att jobba 100 % på kubben i år

Medlemskommittén – Peter Andersson ny ordf i kommittén. Vi fokuserar på nya medlemmar. Riktade aktiviteter mot tjejer. Prova på golf. Gröntkortkurs – 40% fortsätter, vi ska följa upp och få dessa att bli kvar. Behålla befintliga medlemmar.

Banan – Mats och Sören. Banan ser fin ut. 50 personer  ingår i olika kommittéer men ytterligare 50 har hjälpt till under vintern att dra av och på dukarna. Många teer ska förbättras,  fin gång från tee ut i fairway  planeras på alla hål. Bunkrar ska läggas igen.

Vår nya greenkeeper Matz presenterades. Matz har jobbat på Mora GK sen banan var ny. Han känner sig mycket välkommen till Surahammar GK och ser fram emot att få spela med oss medlemmar. En nytändning för honom.

Juniorkommittén. John-Edvard  har under många år jobbat med juniorerna för att utveckla juniorgolf. Korthålsbanan är toppen. Mycket mer glädje och häng i gruppen 2019. Är man med i juniorverksamheten får man spela på banan tillsammans med en medlem. Pegga upp från 150m, spel mot green ger glädje.
Golfläger 21-26 juni. Sveriges bästa juniorläger med en amerikansk tränare. Viktigt att vi vuxna golfare visar respekt för juniorerna och gör så att dom trivs och vill fortsätta.

Paragolf – fortsätta med dem som har Asbergers syndrom. Strokegruppen kommer att fortsätta och Särskolan i Sura ska besökas. Medlemsvård gäller även paragolfen. Medlemmar som av olika anledniningar inte spelar längre, kan delta i den träning som paragolfen ordnar 13 och 27 maj.

Seniorkommittén – upptaktsmöte 1 april. Seniltouren byter till torsdag, passar bättre i schemat för banans skötsel.

Tävlingskommittén – Sören Carlsson ny ordf i kommittén. Man önskar fler i kommittén. Uppgiften är att göra ett komplett tävlingsprogram för öppna tävlingar. Varierande tävlingsformer och flest tävlingar på söndagar i år. Öka antalet deltagare i tävlingarna. Golfveckan vecka 31 i juli och där ingår seniltouren. Svårt få deltagare i singeltävlingar. Tvådagars partävling 16-17 maj ihop med Strömsholm.

Golfveckan och KM ska vara högtidsdagar för klubben. Det kommer att bli lite extra runt dessa tävlingar i år.

Klubbhuskommittén –  Restaurangens veranda renoveras och är bra på gång. Martin Holst har gjort en betydande insats. Nytt golv och nya möbler till verandan ska inköpas. Klart 15 mars, restaurangen öppnar 1 april. Pontus vill ha längre säsong eftersom vi golfare äter för lite och är för snåla. Uppmaning till alla att  gynna restaurangen. Lunch ska serveras ända till jul i år. Boka julbord!

Utbildningskommittén – över 100 pers gick regelkurs förra året. Några regelpromenader blir det i år. Nytt hcp-system i år som kommer att gälla från 4 mars. Av de 20 senaste registrerade ronderna tar man de 8 bästa och genomsnittet på dessa. Gå in på Min golf, så ser du din nya hcp.

Marknadskommittén – hälsar att de behöver fler personer med i kommittén.  Mål 400.000 kr. Hålsponsorer svårt att få, fyra hål är lediga.

Pro/Shop – Micke har heltid på Surahammar i år.  Fokus nybörjarkurser. Sören hjälper Micke i receptionen.  Nya klädpaket finns med klubbkläder.

Klubbchefen – Johan, Natalie och Erik återkommer till receptionen i år. Golfvärdar på helgerna i samarbete med medlemskommittén. Välkomstmail skickas inför helgerna till greenfee gäster.

Notering

Info från årsmötet

Årsmötet var mycket välbesökt och med Bo Jirving som ordförande för mötet gick det smidigt att komma igenom dagordningen. Revisorerna konstaterade att medlemsintäkterna behöver öka och skickade en hälsning till alla medlemmar att göra en insats för att värva nya medlemmar.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgifterna för 2020 fastställdes och finns på hemsidan under meny Klubben/Bli medlem.

Till ny ordförande i Surahammars GK valdes CG Söderberg.

Tre nya styrelseledamöter valdes in: Viviann Henriksen, Lennart Karlsson och Peter Andersson.

Till ny suppleant valdes Olle Thorell.

På klubbens hemsida kan du se hela nya styrelsen.

Årsmötet avslutades med avtackningar:

Jon Schenström och Martin Holst avtackades av Mia Runnérus för förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Mia Runnérus som avböjt att fortsätta som ordförande, avtackades av CG Söderberg.

 

Notering

Information från klubbens styrelsemöte 2020-02-17

 • Stor del av mötet gick åt till att förbereda årsmötet 27/2.
 • Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 samt budget för 2020 behandlades.
 • Klubbchefen meddelade att alla kommittéer jobbat mycket bra med sina handlingsplaner för året.
 • På årsmötet kommer alla kommittéer att ge sammanfattande information om sina planer för säsongen.
 • Peter Andersson utsågs till ordförande i Medlemskommittén.
 • Seniorkommittén meddelar att seniltouren i år kommer att spelas på torsdagar.
 • På kansliet finns en pärm som innehåller alla viktiga styrdokument för klubben. Den är tillgänglig för alla medlemmar.
 • Det yttre rummet i restaurangen som nu renoveras beräknas vara klart till slutet av mars.
 • Startkuren vid hål nr 1 har fraktats bort.

Styrelsen hoppas på god uppslutning på årsmötet 27/2 kl. 19:00 i Folkets Hus, Surahammar.

Notering

Årets första tävling!!

Den 26:e januari genomfördes årets första tävling. En scramble över 12 hål på korthålsbanan med fantastiska greener.

Vår Pro Micke hade bjudit in till en 3-manna Scramble.  Tävlingen avslutades med ”kaffe o dopp” och prisutdelning. Ett glatt gäng på ca 20 entusiastiska spelare deltog.

Vinnande lag blev Petri Jakonen, Hans Holmkvist och Stig Lindström som  gick runt på fantastiska 30 slag.

2020-01-26 Scramblevinnarna
2020-01-26 årets första scrambletävling
Notering

Info från styrelsemötet

Nedanstående frågor behandlades vid styrelsemötet 2020-01-11 

 • Förberedelse för årsmötet 27/2 –  ekonomigruppen presenterade resultaträkning 2019 och budgetförslag 2020. Verksamhetsplan 2020 gicks igenom.
 • Golfveckan kommer att spelas v 31.
 • Verandan kommer att renoveras så att restaurangen kan han den öppen även när det är lägre utetemperatur. Ska  vara klar slutet mars.
 • Marknadskommittén behöver förstärkning.
 • Workshop har arrangerats för att arbeta fram idéer för att rekrytera och behålla medlemmar. Medlemskommittén jobbar vidare med frågorna.
 • Ordförandena i de olika kommittéerna kommer att inbjudas att delta i styrelsemöten för att stärka samarbetet.
 • En sponsorsgrupp skapas för att få in fler bidrag till tävlingarnas prisbord.
 • Kick-off för personalen planeras i mars.
 • Medlemserbjudanden för att få nya medlemmar diskuterades.
Notering

KALLELSE till årsmöte med Surahammars GK

Årsmöte med Surahammars GK 2020-02-27

Plats: Folkets Hus i Surahammar

Tid: Torsdagen den 27 februari 2020 klockan 19.00

Dagordning: Enligt stadgarna

 • Motioner från medlemmarna skall vara Kansliet tillhanda senast onsdagen den 29 januari 2020.
 • Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet.
 • Medlemsmöte kommer att hållas direkt efter årsmötet.
 • Klubben bjuder på kaffe med dopp i pausen

VÄLKOMMEN!

SURAHAMMARS GOLFKLUBB STYRELSEN

Om du inte har någon e-postadress angiven i klubbens medlemsregister eller en postadress som inte gäller längre, anmäl omgående till kansliet.

Skicka ett mail till info@surahammarsgk.org. Information från klubben kommer att skickas per mail. Tack på förhand!

Bilagor att ladda hem:

Dagordning för årsmöte med Surahammars GK

Medlemsmöte_2020

Valberedningens förslag 2020

 

 

Notering

Välkommen Matz – ny greenkeeper i Surahammars GK

Surahammars golfklubb förstärker sitt team inför nästa säsong. Matz Hedenström har anställts som greenkeeper och Sören Szilagyi fortsätter som banchef på halvtid.

Matz kommer närmast från Mora golfklubb där han varit banchef de seaste fem åren.

Matz som är en duktig golfspelare älskar att spela golf. Han spelade på vår bana en gång i höstas och säger att han då fick en känsla att Surahammar är en trevlig klubb. Han berättar att det känns som en nytändning för honom att få börja som greenkeeper hos oss och han ser särskilt fram emot att jobba ihop med Sören. Matz börjar jobba hos oss 1 mars nästa år.

Vid sidan om golf är han en stor skidentusiast. Han har varit skidlärare och han har ett stort intresse för ishockey.

Vi hälsar Matz välkommen till Surahammar och ser fram  emot att få träffa honom till våren.

Notering

Info från styrelsemötet

Information från klubbens styrelsemöte 2019-09-18

 • Under augusti i år hade vi fler greenfeegäster än något av de senaste 4 årens augusti.
 • Budgetarbetet inför 2020 startar nu.
 • Samarbetet med Ängsö GK fortsätter även nästa år.
 • Beslut togs att: Västmanlandsrabatten inte kommer att gälla på Surahammars GK 2020. Samarbetet med Fagersta upphör.  Rabatt på ordinarie greenfee med 100 kr gäller för medlemmar i Avesta, Eskilstuna och Hagge alla veckodagar.
 • 29 personer har hittills nappat på hösterbjudandet för nya och uppgraderade medlemsskap.

Nästa styrelsemöte hålls 17 oktober.