Notering

Info från styrelsemötet 2020-06-29

Vid mötet togs beslut och diskuterades frågor enligt nedan:

 • Tävlingar är tillåtna från 1/7 och på söndag 5/7 har vi årets första tävling som är Golfhäftet Trophy, 49 lag hittills anmälda.
 • Golfveckans tävlingar körs i stort som planerat. Vi följer rekommendationerna från Svenska Golfförbundet vilket innebär att det inte blir några kanonstarter, ingen samling innan första start, men välkomstmail skickas till alla anmälda med lite info inför varje tävling.
 • Banan invigdes för 30 år sedan. Med anledning av Corona kommer firandet att tonas ned.
 • Medlemsstatistik – klubben har en positiv medlemsutveckling med störst ökning av unga vuxna 22-26 år. 31 nybörjare har hittills registrerats i år.
 • Ekonomi -Intäkter  från greenfee är fantastisk i år med 200 000 över budgeterat. Golfhäftet, som vi tar emot även på helgen gynnar restaurangen.
 • Nya flaggor på rangen moteras upp denna vecka.
 • En tävling för sponsorer är planerad till september.
 • Nytryckt banguide kommer snart att vara klar.
 • Avskjutning av gässen på banan är planerad.
Notering

Info från senaste styrelsemötet

Hantering av Corona – det är fortfarande ytterst viktigt att alla som uppehåller sig i klubbhuset håller avstånd. Det har visat sig vara problem vid regn då för många personer uppehåller sig inomhus.

Ekonomi – intäkter från greenfee har under april och maj varit mycket bra.

Utbildning för grönt kort – Två nybörjargrupper hittills i år med 10-12 i varje grupp.

Beslutades stänga toaletterna vid hål 6 och 14. Nya toaletter ska köpas in, men om vi inte får tag på nya måste de saneras av extern entrepenör. Klart senast 10 juni.

Banchefens rapport. Banan klipps må-ons-fre. Greenerna klipps och vältas fredag, vältas lördag och klipps söndag. Den anställda seniorpoolen med fyra personer är i gång.

Golfvärdar och faddrar – info har gått ut till alla medlemmar.

Players 1st gästundersökning. Beslutades att vi ansluter oss till gästundersökningen i år, så vi får veta vad våra greenfeegäster tycker om banan och klubben.

Vår bana fyller 30 år i år. Detta kommer att uppmärksammas under sommaren.

Greenfeekontroller kommer att göras ute på banan i juni och juli.

Notering

Anmäl dig som Golfvärd eller Fadder

Vi behöver många Golfvärdar och Faddrar i sommar, så vi hoppas att riktigt många medlemmar vill ställa upp och hjälpa till.

Golfvärdar

Att vara golfvärd är ett kul uppdrag. Från och med lördag 6 juni tom söndag 30/8 kommer vi att ha golfvärdar på klubben lördagar och söndagar. Golfvärdens uppgifter är bland annat att hålla ordning på startande, hjälpa gäster, avlasta receptionen och bidra till trivseln på banan. Förhoppningen är att vi ska kunna ha  två golfvärdar på respektive dag mellan kl 9 och 14.

 

Fadder

Just nu pågår årets första nybörjarkurs. Ganska snart vill dessa nya golfare komma ut på banan och spela. Klubben behöver då kunna erbjuda en fadder till de nya som inte kan ordna fadder själva.  En fadderrond är 9 hål, som spelas från tee 40. Din uppgift som fadder är inte att vara golfinstruktör, utan att hjälpa nybörjaren med att förstå hur det fungerar rent praktiskt ute på banan.

 

 

Läs mer om Att vara golfvärd här>>.

Läs mer om att gå Fadderrunda här>>.

 

Notering

Information om spel på banan, ankomstanmälan och avbokning av starttid.

Trycket på banan fortsätter och helgerna är fyllda med bokningar av både medlemmar och gäster.
Det är en härlig atmosfär och aktivitet uppe på klubben!

Vi testar på grund av detta ett nytt sätt för avbokning som många andra klubbar har haft sedan länge.
Det är viktigt att du planerar din golf och vet du om att du inte kan spela, behöver du avboka din tid och ge möjlighet för andra spelare att komma ut på banan. Avbokningen måste ske senast 2 timmar innan, via mingolf.se. Får du förhinder närmare än 2 timmar före start kan du inte avboka själv, utan behöver ringa eller maila receptionen.

Vi har också infört en regel att vi kan omboka 2-bollar och 1-bollar till 4-bollar om vi behöver få plats för fler bokningar.  Det är viktigt att du ankomstanmäler dig i tid inför spel även om du väljer att inte gå in i klubbhuset. Du kan ringa in, eller vinka till fönstret i receptionen när du ankomstanmäler dig. Om du ser över dina intställningar i mingolf så kan du ankomstanmäla dig själv via den.

Vi önskar alla en härlig helg med mycket spel och fina svingar!

Vänliga hälsningar
Maria Pennerborn
Klubbchef

Notering

Vem gillar uppslagen torv, nedslagsmärken, skräp och snus på marken?

Det är lätt att glömma bort sig, därför ber vi dig som spelar på banan att hjälpa till att hålla vår bana skräpfri och välskött.

Vi påminner alla om att:

 • Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på green.
 • Snusare ombeds att sluta slänga snus på banan. Lägg det i snuslocket.
 • Ta med ditt skräp och släng i soptunnorna vid klubbhuset. Vill du ha en påse med dig ut? Vi hjälper dig.
 • På grund av Corona har vi inga papperskorgar på banan.

Vi är många som jobbar och engagerar oss i vår bana och vill att den ska fortsätta att utvecklas så att vi når vårt stora mål. En top 3-klass i Västmanland! För att klara detta behöver vi hjälp av alla som spelar på vår bana.

TACK för din förståelse!

 

Sören S  – Maria P
Banchef  –  klubbchef

Notering

Info från senaste styrelsemötet

Vid senaste styrelsemötet 2020-04-27 behandlades följande frågor:

 • Marknadsutskick till nyinflyttade i Västerås kommun har gett några nya kontakter och utskicken fortsätter ytterligare 5 månader.
 • 30 juniorer är i gång med sina träningar sen 18 april.
 • Greenfeeintäkterna under april har varit glädjande höga. Rapport kommer i maj.
 • Beslutades att ge Medlemskommittén i uppdrag att engagera golfvärdar för helgerna i juni till och med augusti.
 • Greenfeesamarbeten 2020 beslutades enligt nedan:
  • Västmanlandsrabatten finns kvar. Greenfee-överenskommelse inom Västmanland 310 kr greenfee ( 80 kr rabatt) , helgfri-mån- fredag oavsett tid för Västmanlandsklubbar.
  • Juniorer inom Västmanland spelar fritt under sommarlovet.
  • Vänskaps-greenfee med 50 % helgfri måndag – fredag på: Avesta GK, Hagge GK, Eskilstuna GK, Strömsholms GK. Gäller endast vid full spelrätt/ fullvärdigt medlemskap
  • Fullvärdiga medlemmar med spelrätt i Surahammars GK och Ängsö GK spelar fritt på varandras banor alla dagar utom utom före kl 13.00 lö-sö-helg mellan 1/5 – 31/10 när båda banorna är öppna.
  • Greenfeekort à 2.000 kr som gäller vardag och helgdag 2020 erbjuds fullvärdig medlem i annan klubb med årsavgift om lägst 3.900 kr.
 • Beslutades att spelare som uteblir från sin speltid och ej avbokat sin bokade tid senast 2 timmar innan start, kommer att på sikt att faktureras en avgift av klubben enligt bokningsinformationen. Först ska testet av systemet utvärderas. Ingen kommer att faktureras utan att innan först bli kontaktad av klubben. Vi har förståelse för förseningar, att man inte kan avboka en tidig morgon etc. Kan du inte avboka själv, vänligen hör av dig till klubben via mail eller telefon.

Nästa styrelsemöte 25 maj.

 

 

Notering

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

TILLFÄLLIGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FR O M 1 APRIL PÅ SURAHAMMARS GK MED ANLEDNING AV COVID-19

För att minska risken för smittspridning under Coronapandemin gäller från och med 1 april tills vidare följande tillägg till klubbens ordningsföreskrifter för allt spel och träning på vår anläggning.

 • Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet. Om stången måste centreras ska detta göras med handske på eller med en klubba.
 • När bollen ska tas upp ur hålet ska spelaren använda handske. Alltså inte använda en klubba eftersom hålkanten då riskerar att skadas.
 • Bunkerkrattor ska inte användas. Spelaren ska istället jämna ut sanden med sin fot eller sin klubba.

Det är klubbens styrelse som beslutar om lokala regler och ordningsföreskrifter och styrelsen tar också beslut om när ovanstående tillägg upphör att gälla.

KLUBBENS LOKALA REGLER HAR UPPDATERATS

Läs mer här>>

Notering

Information från styrelsemötet 2020-03-23

Styrelsen genomförde för första gången sitt möte på webben så att alla skulle kunna delta.

 • Hantering av Corona.  Beslut har tagits att pausa frivillig personal över 70 och stänga kansliet. Maria jobbar på förhållningsregler för golfspelare i vår klubb. När banan öppnar kommer det att bli möjligt att checka in utomhus, anmäla sig via telefon eller app.
  Klubbhuset kommer att vara öppet när banan öppnar. Mycket är ovisst i nuläget och vi får ta beslut allt eftersom förutsättningarna ändras.
 • Restaurangen öppnar 1 april.
 • Rapport Banchef. Banan ser bra ut. Greenerna ska klippas och dressas i veckan och bunkrarna ska kantskäras.
 • Städdagen ställs in i år. Det som skulle ha utförts på städdagen hanteras av Sören och bankommittén.
 • Beslut togs:
  – att godkänna policyn för GDPR.
  – att godkänna policyn för Utdrag ur belastningsregistret.
 • Kick-off för styrelse och anställda 29 mars skjuts upp. De 12 anställda får en genomgång av våra strategier, mål och värderingar.
 • Klubbens fina resultat i undersökningen Players 1 hösten 2019 kommer att redovisas i olika medier.
 • Kampanj för att få nya medlemmar kommer att skickas ut till alla nyinflyttade i Västerås.
 • Greenfeeavgifterna är en viktig inkomstkälla. En ny strategi för greenfeesamarbeten ska tas fram.