Notering

Registrera alla dina ronder i år för att få rätt hcp 2020

Nytt handicapsystem från 2020, så förbereder du dig.
Från årsskiftet 2019/2020 införs ett nytt handicapsystem i hela golfvärlden. Ditt handicap blir snittet av dina 8 bästa ronder bland de senaste 20 registrerade ronderna.
Ju fler ronder du registrerar i år ju mer rätt blir ditt handicap vid övergången 2020. Även registrerade sällskaps- och 9-hålsronder räknas.
Mer information och utbildning kommer längre fram under året.
Registrera mera!
Har du frågor kontakta: Lars-Göran Almgren, utbildningskommittén, 070 735 0840

Många kom till regelkursen

Torsdag kväll kom 24 medlemmar till klubbhuset för att bli uppdaterade om nya regler för golfspel. Lars-Göran Almgren guidade oss igenom den nya regelboken och det blev många frågor och diskussioner. Regelboken 2016 innehåller inga revolutionerande ändringar. De flesta är tydliggöranden av existerande regler. En ny regel är Ankring av klubban, där det nu är förbjudet att […]