Nyhetsarkiv

Bild

Info från styrelsemötet den 8 mars

Då har den nyvalda styrelsen haft sitt första möte. Golfbanan är täckt av vit snö men vi får hoppas att moder sol sätter fart och gör sitt jobb… 

Vi har fastställt den nya green fee avgiften för 2018 som innebär en höjning med 20 kr och ligger på samma nivå som Ängsö. 

Vidare kan vi konstatera att Marknadskommittén (ny ordf Johan Eriksson) har gjort ett bra jobb och idag saknar vi bara sponsorer på två hål, och vi hoppas att även dom får en sponsor lite längre fram… 

Bankommittén (ny ordf Patrik Ekholm) redovisade deras tankar om en ”modernare” bana, det finns en åtgärdsplan för alla hål och vi kommer att samverka med en bankonsulent för att få tips och stöd gällande banan. 

De 5 maj är det Surahammar Golfens dag! Hoppas ni alla bidrar genom att var aktiva på plats med nära och kära. 

Vi kommer också meddela kommunen på deras förfrågan, att vi är positiva till ”sommarlovsaktiviteter” för barn. 

Sist men inte minst, hade vi en lite workshop kring hur vi ska fånga upp fler medlemmar, behålla våra egna samt öka antalet greenfee-gäster. Denna work shop kommer att följas upp med en halvdags styrelseseminarie då vi ska tränga in djupare i frågan och lista upp aktiviteter som behöver göras för att vi lyckas med våra mål. 

Har du egna tankar om detta, eller annat maila gärna klubben på info@surahammarsgk.org.

Varma hälsningar
Mia Runnérus
Ordförande