Nyhetsarkiv

Bild

Ulf Wilson utnämnd till hedersmedlem

Vid klubbens årsmöte utnämndes Ulf Wilson till hedersmedlem. Ulf som var med och bildade klubbens interimstyrelse i oktober 1988 har därefter under 30 år varit ledamot i styrelsen. 
Ulf har under sina 30 år varit engagerad i ett stort antal projekt. Byggnationer, juniorkommittén, marknadskommittén, handigolfkommittén, nya drivingrangen och övningsområdet. Dessutom har han varit klubbens ständige sekreterare. Några av sina engagemang kommer han att fortsätta med, t ex handigolfen. Han sitter med i distriktets handigolfkommitté.