Ny ordförande vald på årsmötet

Vid klubbens årsmöte 22/2 valdes Mia Runnérus till ny ordförande för Surhammars golfklubb efter Per Harrby.

Ulf Wilson avtackades efter 30 år i styrelsen och usågs till hedersmedlem.

Nya i styrelsen är CG Söderberg, Lotta Faleke, Martin Holst och Patrik Ekholm. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes CG Söderberg till vice ordförande.