Svenska Spel – GRÄSROTEN

Ett stort tack till alla som spelat någon gång på Svenska Spel och angett Surahammars Golfklubb som favoritklubb. Det har inbringat 2 155:- till golfklubben i extra intäkter. Du som ännu inte varit inne på www.svenskaspel.se/grasroten och angett Surahammars Golfklubb som favoritklubb, gör det nu. Många bäckar små … brukar man säga. Ju fler desto […]

Info från styrelsemötet 9 november 2017

Här ser ni något av det vi behandlade på mötet. Vi fattade beslut om att starta en Facebooksida för klubben som när den kommer igång kommer att snabba upp informationen från klubben och underlätta dialogen med medlemmar och gäster. Instruktionen för ”nya” Bankommittén beslutades. Hur arbetet på nya övningsområdet framskrider diskuterades och beslut togs om […]