Övningsområdet

Vi har fått en del frågor hur det nya övningsområdet kommer att se ut. Därför har vi tagit fram en karta/skiss över området. Det kommer alltså att vara två olika banor en bana för footgolf och en bana för golfspel. Sträckningen på footgolfbanan är inte utritad än men den kommer att integreras i korthålsbanan. Bygget står för närvarande still på grund av dåligt väder. Det som ska göras här näst är att bevattningen ska läggas och att dräneringen ska göras färdig.

Klicka på länken för att se banskissen:

info@surahammarsgk.org_20171009_144707