Info från års- och föreningsmötet 23 februari 2017

Här ser ni något av det vi behandlade på mötena: Ett 70-tal medlemmar var samlade i Folkets Hus, Surahammar. Till ordförande respektive sekreterare för årsmötet valdes Lennart Karlsson och Ulf Wilson. Årsredovisningen med det ekonomiska resultatet godkändes för 2016. På ”sista raden” gjorde klubben en vinst på 86 033 kr. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet […]

årsmöte koll

Kvällens årsmöte var mycket välbesökt och avlöpte utan problem. Per Harrby fick förtroendet att fortsätta som ordförande i ett år till. Gösta Blomquist valdes in i styrelsen, Mia Runnérus och Tage Markström omvaldes för ytterligare 2 år. Mikael Klintberg avtackades. Det nya krögarparet Pontus och dottern Johanna presenterade sig. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till Surahammars Golfklubbs årsmöte: Plats:                            Folkets Hus i Surahammar. Tid:                              Torsdagen den 23 februari 2017 klockan 19.00. Dagordning:               Enligt stadgarna. Förslag från styrelsen: Nya träningsområden etapp 2. Motioner från medlemmarna skall vara Kansliet tillhanda senast onsdagen den 8 februari 2017. Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på Kansliet en vecka före årsmötet. […]

GRÄSROTEN – Svenska Spel

Brukar du besöka Svenska Spel och lämna in ditt tips eller spela på lotto? Klicka på ikonen ”Gräsroten” här på hemsidan och anmäl Surahammars GK som din favoritklubb. Då går också en del av intäkterna tillbaka till klubben. ”Alla bäckar små…” brukar man säga. Allt ev tillskott är välkommet nu när golfklubben påbörjat sin utvecklingsfas […]